Бойко С. М. Теоретичні засади формування електроенергетичних систем з джерелами розосередженої генерації гірничорудних підприємств

Бойко620.9
Б77
Бойко С. М. Теоретичні засади формування електроенергетичних систем з джерелами розосередженої генерації гірничорудних підприємств : монографія / С. М. Бойко ; за ред. О. М. Сінчука. – Кременчук : Щербатих О. В., 2020. – 260 с.

У монографії викладено положення щодо відновлювальних енергоресурсів гірничорудних підприємств, основні принципи, методи та специфіку їх використання. Розглянуті конструкції та режими роботи енергоустановок, що використовуються джерелами розосередженої генерації в умовах гірничорудних підприємств.
Рекомендовано для фахівців, аспірантів та студентів за напрямком 141 – «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» та інших споріднених спеціальностей.

Залишити відповідь