Нестуля О. О. Основи лідерства

нестуляББК88я73
Н56
Нестуля О. О.
   Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посіб. / О. О. Нестуля. – К. : Знання, 2013. – 287 с.
 
 
 

Привабливість пропонованого полягає в його практичному  спрямуванні, зорієнтованому на виявлення, розвиток і вдосконалення особистісних лідерських та професійно-упрвлінських якостей менеджера. У книзі наводяться інтерактивні групові й індивідуальні завдання і тренінгові вправи, які допоможуть в оволодінні навичками комунікативної майстерності, управління емоційною сферою особистості лідера, стресостійкості, а також формуванні здатності приймати стратегічні рішення, долати конфліктні ситуації, керувати командою тощо. У вправах використано багато інформаційних та ілюстративних матеріалів. Курс розрахований на засвоєння теоретичних концепцій лідерства в сучасній управлінській парадигмі, само діагностику та розвиток лідерських якостей.

     Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, керівників підприємств, установ та організацій, спеціалістів у галузі управлінського консультування, служб управління персоналом, усіх, не байдужих до проблеми лідерства в особистому чи соціальному вимірах.

Залишити відповідь