Ващенко І. В. Конфліктологія та теорія переговорів

ВащенкоББК88я73
В23
Ващенко І. В.
   Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 408 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 

 

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні проблеми конфліктології  як науки, а також медіація, посередництво і переговорні  технології як одні з основних засобів розв’язання конфліктів.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів України, зокрема для майбутніх фахівців у галузі знань «Міжнародні відносини». Книга стане у пригоді також науковим і практичним працівникам та всім, хто цікавиться проблемами конфліктології.

Залишити відповідь