Сучасна українська мова

сучасна українськаББК81.411.4я73   
С91
   Сучасна українська мова. Морфологія : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : Знання, 2013. – 524 с. – (Університетський підручник).
 
 
 
 
 

У підручнику висвітлено найголовніші питання морфології сучасної української літературної мови. Багаторічний досвід авторів у викладанні курсу морфології української мови сприяв виробленню сучасної триєдиної концепції цієї дисципліни – морфемологія, словотвір і парадигмологія. Теоретичною основою курсу морфології є аксіоматика і дихотомії сучасної лінгвістики: мова як система і структура, парадигматичні і синтагматичні аспекти опису мовних одиниць, їх інваріанти й варіанти, синхронні та діахронні явища. Спираючись на традиційні погляди, автори запропонували нові підходи до проблемних питань морфології. Теоретичні положення проілюстровано численними таблицями і схемами, що сприяє унаочненню матеріалу і поглибленню лінгвістичного аналізу.

     Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

Залишити відповідь