Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії

дзюбикББК65.01я73
Д43
Дзюбик С. Д.
   Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2014. – 424 с.
 
 
 
 

Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і  матеріальними ресурсами, роль держави та основні інструменти управління економічними процесами. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, питаннями для самоконтролю засвоєних знань. Найважливіша перевага посібника – поєднання глибокого змісту із лаконічністю і доступністю викладу матеріалу. Матеріали посібника апробовані авторами в курсах лекцій, прочитаних слухачам Національної академії державного управління при Президентові України, студентам Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Національного лісотехнічного університету України, Львівського інституту економіки і туризму, ряду інших навчальних закладів. Третє видання перероблене і доповнене.

     Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто бажає здобути або поглибити свої знання в галузі економічної теорії.

Залишити відповідь