Кириленко І. Г. Глобалізація Ноосфери

іван кириленкоББК60.5
К43
Кириленко І. Г.
   Глобалізація Ноосфери & Перспективи України : монографія / І. Г. Кириленко. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2014. – 460 с.

 

 

Пропонована монографія – це своєрідна проекція вчення В. І. Вернадського про ноосферу на сучасні реалії: як у світовому контексті, так і на національному рівні.

     Нинішня цивілізація вступила в період глибоких глобальних потрясінь: енергетичних, екологічних, економічних, продовольчих, демографічних, соціокультурних, геополітичних та ін. Встановлено, що ці кризи можуть бути подолані потужною хвилею очікуваних епохальних інновацій, особливо у базових сферах. Їх підсумком може бути глобальна цивілізаційна трансформація – становлення гуманістично-ноосферної світової спільноти на основі принципово нової світоглядної парадигми: формування розумних потреб, раціонального використання природних ресурсів, побудови моделі економіки, що максимально відповідатиме економіці живої природи.

Залишити відповідь