Сафонов Ю. М. Економіко-правові основи капітального будівництва

сафонова69:658(075.8)
С21
Сафонов Ю. М.
   Економіко-правові основи капітального будівництва : навч. посібник / Ю. М. Сафонов, В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 239 с.
 
 
 

 У навчальному посібнику систематизовано теоретичні та практично-прикладні аспекти управління господарським механізмом капітального будівництва в сучасних умовах та здійснено аналіз публічно-правових відносин, що виникають у цій сфері на основі здійснення державного управління та планування у галузі будівництва та архітектури. У змісті навчального посібника розкриваються найбільш актуальні питання і проблеми галузі капітального будівництва, здійснюється їх економіко-управлінський та правовий аналіз, розглядаються практично-прикладні питання функціонування галузі, особливості взаємовідносин органів влади та контролюючих органів з забудовниками, досліджується їх юридичний зміст. Видання має на меті допомогти майбутнім фахівцям сформувати цілісне структуроване уявлення про галузь капітального будівництва, особливості її функціонування та правового регулювання.

     Для студентів вищих навчальних закладів, молодих фахівців у сфері будівництва та архітектури.

Залишити відповідь