Власова Н. О. Фінанси підприємств

фінанси658(075.8)
В58
Власова Н. О.
   Фінанси підприємств : навч. посіб. для вузів / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 270 с.

 

 Навчальний посібник складено відповідно до програми курсу «Фінанси підприємств» для спеціальностей 6.050103, 6.050107, 6.050108 і підготовлено з метою надання допомоги студентам економічних факультетів освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» вищих навчальних закладів освіти в досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок економічних розрахунків.

     Посібник покликаний надати ґрунтовні знання з основних розділів фінансів підприємств, а також сформувати сучасне економічне мислення, глибоке комплексне розуміння проблем управління господарською і фінансовою діяльністю підприємств.

Залишити відповідь