Марушевський Г. Б. Стратегічна екологічна оцінка

Стратегічна екологічна оцінка 50(075.8)
М29
Марушевський Г. Б.
     Стратегічна екологічна оцінка : навч. посіб. / Г. Б. Марушевський ; Нац. академія держ. управління при Президентові України. – Київ : К.І.С, 2014. – 88 с. + 1 CD диск

 У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи стратегічної екологічної оцінки, можливості та переваги СЕО порівняно з ОВНС, вигоди та витрати від застосування СЕО, принципи застосування СЕО, зв’язок СЕО зі стратегічним плануванням, методологію проведення СЕО та основні методи СЕО. На компакт-диску, що додається до навчального посібника, є приклади звітів про СЕО та український і канадський кейси з проведення СЕО. Навчальний посібник адресований слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, а також студентам вищих навчальних закладів. Він також стане в нагоді всім тим, хто виявляє інтерес до стратегічної екологічної оцінки, у тому числі державним службовцям, науковцям і представникам громадських екологічних організацій.

ЗМІСТ 

INTRODUCTION
ВСТУП
СКОРОЧЕННЯ
УМОВНІ  ПОЗНАЧЕННЯ
РОЗДІЛ 1. Основи стратегічної екологічної оцінки
§ 1.1. Місце СЕО в розвитку системи екологічної оцінки
§ 1.2. Нормативно-правова база проведення СЕО
§ 1.3. Визначення, зміст і мета проведення СЕО. Зв’язок СЕО зі збалансованим розвитком
§ 1.4. Можливості та переваги СЕО порівняно з оцінкою впливу на навколишнє середовище
§ 1.5. Принципи застосування СЕО
§ 1.6. Застосування СЕО: вигоди та втрати
Питання для самоперевірки та обговорення
РОЗДІЛ 2. Процес СЕО
§ 2.1. Процес розроблення стратегій, планів і програм
§ 2.2. Процес проведення СЕО
§ 2.3. Зв’язок СЕО з процесом розроблення СПП
§ 2.4 Учасники процесу СЕО
§ 2.5 Способи проведення СЕО
Питання для самоперевірки та обговорення
РОЗДІЛ 3. Методологія проведення СЕО
§ 3.1 Попередня оцінка СПП щодо необхідності проведення СЕО (скринінг)
§ 3.2 Визначення сфери охоплення СЕО (скоупінг)
§ 3.3 Оцінка впливу СПП на довкілля
§ 3.4. Звіт про СЕО
§ 3.5  Врахування результатів СЕО при прийнятті рішення щодо СПП
§ 3.6 Моніторинг фактичного впливу стратегічної ініціативи на довкілля
§ 3.7 Участь громадськості та косультації
Питання для самоперевірки та обговорення
РОЗДІЛ 4. Основні методи СЕО
§ 4.1 Загальна характеристика методів, що використовуються при проведенні СЕО
§ 4.2 Аналітичні методи
§ 4.3 Аналіз заінтересованих сторін
§ 4.4 Методи участі громадськості
Питання для самоперевірки та обговорення
СПИСОКРЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЛ
ГОЛОСАРІЙ
ДОДАТКИ
Додаток А. Оцінка впливів на довкілля: контрольний перелік

 

Залишити відповідь