Кальченко, О. І. Хроматографія в хімії каліксаренів

Хроматография 543
 К17
 Кальченко О. І.
   Хроматографія в хімії каліксаренів  / О. І. Кальченко, В. І. Кальченко. – Київ :  Наукова думка, 2013. – 197 с. – (Проект  “Наукова книга”).
 

Монографія присвячена застосуванню методу високоефективної рідинної хроматографії в аналітичній і супрамолекулярній хімії каліксаренів.Описано хроматографічний аналіз гомологів трет-бутилгідроксикалікс аренів та їх функціональних похідних, наведено приклади розділення енатіометрів хіральних каліксаренів. Обговорено питання хроматографії для дослідження комплексоутворювальних властивостей каліксаренів по відношенню до органічних сполук різних класів. Проаналізовано залежність констант зв’язування супрамолекулярних комплексів включення типу “гість” – “господар” від будови каліксарентів і природи молекул-“гостей”. Розглянуто механізми супрамолекулярних взаємодій, застосування каліксарентів як нерухомих фаз для газової і рідинної хроматографії, їх використання як селективних добавок до рухомих фаз у рідинній хроматографії. Для тудентів, аспірантів, наукових співробітників, які працюють у галузі аналітичної, фармацевтичної, супрамолекулярної хімії, нанохімії, а також для викладачів вищих закладів освіти хімічного профілю.

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ 1. ОСНОВИ ХІМІЇ КАЛІКСАРЕНІВ
1.1. Синтез і стереохімія каліксаренів
1.2. Комплекси калісаренів з катіонами металів
1.3. Комплекси калісаренів з аніонами
1.4. Комплекси калісаренів з органічними молекулами і біомолекулами
1.5. Методико-біологічні дослідження каліксаренів
Розділ 2. ЗАСТОСУВАННЯ ХРОМАТОГРАФІЇ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇКАЛІКСАРЕНІВ
2.1. Основи методу високоефективної рідинної хроматографії
2.2. Хроматографічний аналіз каліксаренів
Розділ 3. ХРОМАТОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ КАЛІКСАРЕНІВ
3.1 Комплексоутворення каліксаренів з ароматичними сполуками
3.2. Комплексоутворення каліксаренів з похідними урацилу й аденіну
3.3. Комплексоутворення каліксаренів з амінокислотами
3.4. Комплексоутворення каліксаренів з аденозинтрифосфатом і аденозиндифосфатом
3.5. Комплексоутворення каліксаренів з гербіцидами
Розділ 4. ХРОМАТОГРАФІЧНІ КАЛІКСАРЕНОВІ ФАЗИ
4.1. Каліксаренові фази в газовій хроматографії
4.2. Нерухомі каліксаренові фази в рідинній хроматографії
4.3. Каліксаренові добавки до рухомих фаз
ПІДСУМКИ
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Залишити відповідь