Основні біостратиграфічні етапи історії Землі. Сценарії техногену

основні біостратиграфічні 551.7
 Р83
   Основні біостратиграфічні етапи історії Землі.  Сценарії техногену / Г. І. Рудько, Г. Р. Бала. – Київ :  [Букрек], 2014. – 219 с.

 Розглянута біогеологічна історія Землі як процес безперервної трансформації і постійної адаптації від первинних форм життя до її сучасного стану. Розвиток життя на Землі відбувався за умови змін геологічних процесів, хімічного складу атмосфери і водного середовища, в періоди між глобальними катастрофами. В результаті цієї трансформації більш ніж за 3,8 млрд років сформувалася антропогенна система «людина – геологічне і суміжне середовища», яка інтенсивно змінює біосферу створивши прецедент невідповідальності потреб людства і ресурсів біосфери. Визначено основні сценарії розвитку людини і біосфери внаслідок техногенної діяльності. За результатами виконаних досліджень визначено біогеологічні умови розвитку життя на Землі. Досліджено сценарії ходу техногену і роль людини в умовах інтенсивної трансформації біосфери за рахунок техногенної діяльності. Для геологів, географів, екологів, науковців, політиків, студентів геологічних, географічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, старшокласників, широкого загалу читачів.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЗЕМЛІ
Розділ 2. УТВОРЕННЯ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ ТА ЇЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
Розділ 3. ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА БІОСФЕРА ЗЕМЛІ
3.1. Моделі зародження життя на Землі
3.2. Динаміка атмосфери та гідросфери Землі. Їх вплив на появу і розвиток життя
3.3 Геологічні процеси та біосфера докембрію
Розділ 4. ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ДИНАМІКА БІОСФЕРИ ФАНЕРОЗОЮ
4.1. Геологічні процеси та динаміка біосфери палеозою
4.2. Геологічні процеси та динаміка біосфери мезозою
4.3. Геологічні процеси та динаміка біосфери кайнозою
Розділ 5. БІОСФЕРА ТА ЛІТОГЕНЕЗ
5.1. Основні чинники літогенезу
5.2. Основні етапи літогенезу (за М. М. Сраховим)
5.3. Особливості біогенного седиментогенезу
Розділ 6. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО ІСНУВАННЯ ЖИВИХ ІСТОТ
Розділ 7. ЛЮДСТВО ЯК ДОМІНУЮЧА ГЕОЛОГІЧНА СИЛА. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ
Розділ 8. СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ БІОСФЕРИ ТА ЛЮДСТВА В ТЕХНОГЕННІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ПРО АВТОРІВ

Залишити відповідь