Pieczonka J. Geologia wybranych zloz surowcow mineralnych Ukrainy

польська 553=162.1
 P61
 Pieczonka J.
   Geologia wybranych zloz surowcow mineralnych  Ukrainy / J. Pieczonka, A. Piestrzynski, I. Paranko. –  Krakow : Wydawnictw AGH, 2011.

Praca jest monograficznym opracowaniem, dotyczącym wybranych zlóż surowców mineralnych Ukrainy, mających znaczenie dla gospodarki lokalnej i światowej. Monografia powstala w ramach wspólpracy Wydzialu Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie z Krzyworoskim Uniwersytetem Technicznym. Zloża zostaly opisane na niejednolitym poziomie naukowym, ze względu na ich różne znaczenie ekonomiczne oraz rózny stopień dostępności do publikowanych na ich temat informacji i materialu badawczego, przeważnie w językach rosyjskim i ukraińskim. Glownym autorem pierwszych trzech rozdzialow, dotyczących budowy geologicznej i bazy surowcowej Ukrainy, jest prof. Igor Stepanowycz Parańko, kierownik Katedry Geologii Strukturalnej Uniwersytetu w Krzywym Rogu. Materialy do rozdzialu czwartego zostaly zebrane w trakcie organizowanych corocznie, od 2000 r., praktyk żlożowych dla studentów specjalności geologia i prospekcja zloż. Praktyki te odbywają się pod opieką, zespolu Pracowni Z1óż Rud Wydzialu Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Kolejność opisów zlóż zostala podporządkowana trasie praktyk. Wizyty na licznych zlożach surowców mineralnych Ukrainy staly się możliwe dzięki szerokim kontaktom autorów z naukowcami z Krzyworoskiego Uniwersytetu Technicznego oraz pracownikami ukraińskich przedsiębiorstw geologicznych na Zakarpaciu, w Fursach (kolo Bialej Cerkwi) i Nowej Borowej (w obwodzie żytomierskim). Autorzy pragną serdeczniedecznie podziękować dyrektorom oraz glównym geologom tych firm, którymi są: SergijMykolajowycz Kulyk, Mychajlo Iwanowycz Mazko, Wiaczeslaw Mykolajowycz Pawluk i Borys Leonidowycz Wysocky. Specjalne podziękowania za pomoc w organizacji wizyt na zlożach autorzy pragną zlożyć rektorom oraz prorektorom Krzyworoskiego Uniwersytetu Technicznego: prof. Jurijowi Grygorowyczowi Wilkulowi, prof. Anatolijowi Georgijowyczowi Temczence, prof. Wiktorowi Dmytrowyczowi Sydorence i prof. Mykole Iwanowyczowi Stupnikowi, a także dziekanowi Wydzialu Geologii tego uniwersytetu, prof. Anatolijowi Anatolijowyczowi Berezowskiemu. Należy podkreślić, że pierwsze kontakty z Ukrainą zostaly nawiązane dzięki wieloletniej znajomości z mgr. Pawlo Wiktorowyczem Boltruczukiem, pracownikiem Ukraińskiej Sluzby Geologicznej. Jego udzial w organizacji wszystkich wyjazdów byl dla nas nieocenioną pomocą. Podziękowania adresujemy również do wielu innych pracownikow tych instytucji, pomagających nam w pozyskiwaniu informacji i podczas pracy w terenie. Pragniemy również serdecznie podziękować mgr. inż. Tomaszowi Ćwiertni i inz. Wlodzimierzowi Gościńskiemu za graficzne opracowanie figur.

Spis treści

Wstęp
1.Ogólne informacje na temat Ukrainy
1.1.Geopolityczne polożenie Ukrainy
1.2Charakterystyka geograficzna
2.Greologia Ukrainy
2.1. Geologiczno-tektoniczne jednostki Ukrainy
2.2. Budowa litosfery na terytorium Ukrainy
2.3. Glówne elementy geostrukturalne
3. Zloża surowców mineralnych Ukrainy
3.1. Surowce metaliczne
3.1.1. Metale czarnej metalurgii
3.1.2. Metale stosowane jako dodatki stopowe
3.1.3. Metale kolorowe i rzadkie
3.1.4. Metale szlachetne
3.2. Surowce energetyczne
3.2.1. Kopalne paliwa ciekle i gazowe
3.2.2. Kopalne paliwa stale
3.3. Surowce niemetaliczne
3.3.1. Materialy budowlane
3.3.2. Surowce przemyslu chemicznego
3.3.3. Surowce techniczne
3.3.4. Surowce dla przemyshi metalurgicznegо
3.3.5. Surowce dla przemyshi ceramicznego i szklarskiego
3.3.6. Surowce gemmologiczne
4. Charakterystyka wybranych zlóż
4.1. Zakarpacie
4.2. Karpaty Wschodnie – masyw marmaroski
4.3. Zapadlisko przedkarpackie
4.4. Plyta wolyńsko-podolska
4.5. Tarcza ukraińska – część polnocno-zachodnia (Wolyn)
4.6. Tarcza ukraińska – część centralna (Pobuże)
4.7. Tarcza ukraińska – część centralna i wschodnia
Literatura

Залишити відповідь