Рудько Г. І. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс

тиск 57
 Р83
 Рудько Г. І.
  Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на    Марс : [монографія] / Г. І. Рудько,    О. М. Адаменко. – Київ : [б. в.], 2014. – 335 с.

У монографії відтворена біогеологічна історія формування біосфери Землі як процес безперервної трансформації і постійної адаптації від первинних форм життя до його сучасного стану еволюційним шляхом, що неодноразово переривався катастрофічними подіями природного як земного так і космічного походження. З появою людини почався процес тиску на біосферу, що в останні десятиліття привів до її руйнування і виникнення загрози існуванню людської цивілізації на Землі. Який же вихід: пристосування до умов техногенну, кіборгізація організму чи пошуки схожих на Землю планет для переселення? Для геологів, географів, екологів, науковців, політиків, студентів, аспірантів, докторантів, старшокласників, широкого загалу читачів.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ БІОСФЕРИ ЗЕМЛІ
1.1. Методологія реконструкції геологічних подій в історії
Землі та формування її біосфери
1.2. Всесвіт – Галактика – Сонячна система – Земля.
Формування і розвиток Всесвіту
1.3. Утворення планети Земля
1.4. Геологічні процеси та зародження життя на Землі
1.5. Розвиток біосфери в докембрії
1.6. Палеозойська історія біосфери
1.7. Перша глобальна екологічна катастрофа – велике пермське вимирання
1.8. Мезозойська історія біосфери
1.9. Друга глобальна екологічна катастрофа – масове
вимирання динозаврів та інших видів у кінці крейдового періоду
1.10. Кайнозойська історія біосфери
1.11. Третя глобальна екологічна катастрофа –
льодовиковий період і поява людини
1.12. Циклічність глобальних кліматичних змін
1.12.1. Кліматичні коливання від докембрію до сучасності
1.12.2. Кліматичні коливання за даними історичних
літописних документів та інструментальних
спостережень (нова ера – сучасність)
РОЗДІЛ 2
ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ (ТЕХНОГЕННІ) ВПЛИВИ НА БІОСФЕРУ
2.1. Захист Землі від космічної небезпеки
2.2. Екологічні зміни біосфери під впливом природних процесів
2.3. Екологічні зміни біосфери при розробці корисних копалин
2.4. Вплив енергетики на біосферу
2.5. Зміни фізичних полів
2.6. Техногенні відклади виробничої діяльності
2.7. Вплив на біосферу сільськогосподарської діяльності
2.8. Вплив на біосферу транспорту
2.9. Техногенні аварії і катастрофи
2.10. Порівняння природних і техногенних впливів на біосферу
2.11. Екологічні наслідки техногенного тиску на біосферу
2.11.1. Антропогенний (техногенний) вплив на складові компоненти біосфери
2.11.2. Зміни природних ландшафтів
РОЗДІЛ 3
МАЙБУТНЄ БІОСФЕРИ ТА НАШОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
3.1. Межі існування живих істот
3.2. Науково-технічна революція – рушійна сила
подальшого розвитку нашої цивілізації
3.3. Сценарії майбутнього розвитку
ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ПРО АВТОРІВ

Залишити відповідь