Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону

Безпека 65
Г94
Гуменюк А. М.
 Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / А. М. Гуменюк ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : [б. в.], 2014. – 466 с.

 У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти системи економічної безпеки регіону та держави. Систематизовано й узагальнено теоретичні положення еволюції економічної безпеки, конкретизовано її системні характеристики, досліджено регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки держави та інституціональні загрози безпеці. Розглянуто теоретичні засади моделювання безпеки економічного розвитку, оцінки якості та ефективності інституціонального базису економіки і структурних зрушень. Розкрито взаємозв’язок між економічною безпекою та структурними змінами на регіональному ринку споживчих товарів і послуг, міграційній сфері та запропоновано пріоритети інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку. Обґрунтовано орієнтири модернізації інституціонального базису безпеки структурної перебудови регіональної економіки. Розраховано на політиків, державних службовців, науковців, фахівців із питань економічної безпеки, регіональної економіки, викладачів та аспірантів.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇБЕЗПЕКИ СТРУКТУРНО-ІНСТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
1.1. Еволюція теорії економічної безпеки у процесі суспільно-економічних трансформацій
1.2. Концепцуальні засади зміцнення безпеки посттрансформаційної економіки
1.3. Системні характеристики категорії «економічна безпека» структурно-інституціональних трансформацій
Висновки до розділу
РОЗДІЛ 2
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
2.1. Регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки трансформаційних процесів
2.2. Теоретико-методичні підходи до інтегральної оцінки рівня економічної безпеки регіону в умовах структурно-інституціональних трансформацій
2.3. Організаційно-інституціональна компонента забезпечення економічної безпеки регіонального розвитку
2.4. Інституціональні загрози безпеки структурної перебудови економіки регіону
Висновки до розділу
РОЗДІЛ 3
МЕТОДОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ПРОЦЕСІ СТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
3.1. Теоретичні засади моделювання безпеки економічного розвитку регіону
3.2. Методологічні основи дослідження якості інституціональних систем
3.3. Прикладні аспекти оцінки якості інституціонального базису трансформації регіональної економіки
3.4. Методи оцінки ефективності структурних зрушень у процесі трансформації економіки регіону
3.5. Структурна політика як напрям зміцнення економічної безпеки регіону
Висновки до розділу
РОЗДІЛ 4
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
4.1. Напрями оптимізації структурних та інституціональних перетворень у національній економіці: регіональний вимір
4.2. Економічна безпека структурних зрушень на ринку споживчих товарів і послуг регіону
4.3. Регіональна політика регулювання ринку праці та міграції трудових ресурсів у контексті зміцнення економічної безпеки
4.4. Пріоритети розбудови інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку регіонів України
4.5. Модернізація інституціонального базису безпеки структурної трансформації регіональної економіки
Висновки до розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Залишити відповідь