Ковальчук В. А. Організаційно-економічний механізм забезпечення планової виробничої потужності гірничовидобувного підприємства

організаційно622.3
К56
Ковальчук В. А.
  Організаційно-економічний механізм забезпечення планової виробничої потужності гірничовидобувного підприємства : монографія / В. А. Ковальчук, І. В. Оболонська, М. В. Ковальчук. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “Криворізький національний університет”, 2014. – 176 с.

У монографії представлені результати досліджень з проблеми забезпечення планової виробничої потужності підприємства з видобутку корисних копалин відкритим способом. Особливу увагу приділино використанню мінерально-сировинної бази та організаційно-технологічним чинникам щодо забезпечення планових показників роботи підприємства. Розроблено класифікації факторів які впливають на величину і рівень використання виробничої потужності видобувного підприємства. Наведено організаційно-економічний механізм реалізації розроблених методик та процедур.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.1. Економічна сутність виробничої потужності підприємства, методи її визначення та оцінки
1.2. Планування виробничої потужності гірничовидобувного                  підприємства, фактори впливу та методи економічної оцінки
1.3. Аналіз теоретико-методологічних засад з визначення та оцінки організаційно-технічного рівня виробництва
РОЗДІЛ 2. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ГІРНИЧОВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Удосконалення класифікації факторів впливу на виробничу потужність кар’єра та обґрунтування показника оцінки організаційно-технічного рівня її забезпечення
2.2. Дослідження впливу потужнісних ресурсів гірничовидобувного підприємства на його планову виробничу потужність
2.3. Встановлення взаємозв’язків вікової структури та ступеня зношення гірничотранспортного устаткування з його продуктивністю
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНОВОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ГІРНИЧОВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
3.1. Методика застосування комплексного показника оцінки організаційно-технічного рівня виробництва в кар’єрі
3.2. Економічна ефективність організаційно-технічного забезпечення планової виробничої потужності кар’єра
3.3. Розробка програми відновлення та зміни гірничого устаткування в кар’єрі
3.4. Напрямки інвестиційної підтримки мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувального комбінату
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Залишити відповідь