Шірінян Л. Фінансове регулювання страхового ринку: проблеми теорії та практики

фінансове регулюванняББК65.9(2)26
Ш64
Шірінян Л.
  Фінансове регулювання страхового ринку: проблеми теорії та практики : монографія / Л. Шірінян. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 458 с.

 У монографії знайшло відображення розв’язання комплексної проблеми, пов’язаної з інструментами фінансового регулювання страхового ринку, науково обгрунтовано практичні рекомендації щодо його удосконалення в сучасних умовах. Монографія розрахована на викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, на аспірантів і наукових співробітників, представників державних органів регулювання фінансового ринку, фінансових структур і самоврядних інституцій, посередників на страховому ринку.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ЕКСПЕРТА
ПЕРЕДМОВА РЕЦЕНЗЕНТІВ
ПЕРЕДМОВА АВТОРА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ
1.1. Наукова парадигма фінансового регулювання страхового ринку
1.2. Актуальні проблеми фінансового регулювання страхового ринку України в системі державного регулювання
1.3. Європейський досвід фінансового регулювання страхового ринку і можливості застосування в Україні
1.4. Концептуалізація фінансового ринку України
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
2.1. Теоретичні засади моніторингу і регулювання конкуренції на страховому ринку
2.2. Забезпечення конкурентоспроможності страхового ринку України
2.3. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності страхового ринку Німеччини за останнє десятиліття
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
3.1. Вплив кількості страховиків на ринку  на ефективність страхової галузі України
3.2. Вплив конкуренції страховиків на макроекономічні показники страхової галузі України
3.3. Регулювання ефективності діяльності і розподілу страховиків України на ринку залежно від їх розмірів
3.4. Закономірності вітчизняного ринку «non-life» страхування
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ СТРАХОВОГО РИНКУ
4.1. Трансформація податкового регулювання діяльності страхових компаній
4.2. Регламентація формування фінансових результатів страхових компаній у сучасних умовах
4.3. Актуальні проблеми і моделі оподаткування страхових компаній України
4.4. Оподаткування страхувальників – юридичних осіб у контексті новацій кодексу України
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4
РОЗДІЛ 5. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ
5.1. Накопичувальні фонди попереджувальних заходів: формування та управління
5.2. Фінансовий аудит страховика як форма контролю та необхідна умова
регулювання діяльності суб’єкта страхового ринку
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Список використаних джерел до розділу 1
Список використаних джерел до розділу 2
Список використаних джерел до розділу 3
Список використаних джерел до розділу 4
Список використаних джерел до розділу 5
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ МОНОГРАФІЇ
ДОДАТКИ
ПРЕДМЕТНИЙ ТА ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИКИ

Залишити відповідь