Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

622.8
П68
     Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення : НПАОП 0.00-1.66-13 / [ДУ “Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці”, Держ. служба гірничого нагляду та промисл. безпеки України]. – Київ : [б. в.], 2013. – 360 с.

 

ЗМІСТ

I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
II. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
III. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НИХ
IV. ОРГАНІЗАЦІЙН–ПРАВОВІ ВИМОГИ
V. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ
VI. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
VII. ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ
1. Доставка ВМ до місць проведення підривних робіт
2. Зберігання ВМ на місцях проведення підривних робіт
3. Підготовка ВМ до використання
4. Проведення підривних робіт
5. Ліквідація зарядів, що відмовили
6. Знищення відходів ВМ і утилізація тари з-під ВМ
VIII. ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСОБАМИ ІНІЦІЮВАННЯ ПІД ЧАС ПІДРИВНИХ РОБОТ
1. Підривні роботи із застосуванням ЕД
2. Підривні роботи із застосуванням електровогневого і вогне­вого ініціювання
3. Підривні роботи із застосуванням ДШ
4. Підривні роботи із застосуванням НСІ
5. Виготовлення ПБ
6. Вимоги до підривних приладів
IX. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДРИВНИХ РОБІТ У ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА НА ОБ’ЄКТАХ БУДІВНИЦТВА
1. Підривні роботи в кар’єрах
2. Підривні роботи у підземних умовах
3. Підривні роботи під чс поглиблення стволів шахт або шурфів
4. Підривні роботи під час будівництва тунелів і метрополітену
5. Підривні роботи на вугільних шахтах, небезпечних за газом та (або) пилом
6. Струсне підривання
7. Підривні роботи у породах (пластах) вугільних шахт,небез­печних за гірничими ударами
8. Підривні роботи у нафтових шахтах
X. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРИВНИХ РОБІТ
1. Прострільно-підривні роботи у свердловинах і під час сейс­морозвідки
2. Підривні роботи під час гасіння пожеж вибухом
3. Підривні роботи під час будівництва каналів, канав і котло­ванів
4. Підривні роботи на болотах та в лісових умовах
5. Підривні роботи під час дроблення льоду та в підводних умовах
6. Підривні роботи під час оброблення металів енергією вибуху
7. Підривні роботи у підривних камерах і бронеямах
8. Підривні роботи в гарячих масивах
9. Підривні роботи під час руйнування будівель і споруд
10. Підривні роботи під час дроблення матеріалів
11. Підривні роботи у високогір’ї та в охоронних зонах магіст­ральних трубопроводів
XI. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ЗАРЯДНОГО. ДОСТАВНОГО ТА ЗМІШУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ
1. Загальні вимоги до конструкції устаткування
2. Вимоги до конструкції основних вузлів устаткування
3. Загальні вимоги до експлуатації устаткування
4. Вимоги до експлуатації основних вузлів устаткування
5. Захист від статичної електрики
6. Технічне обслуговування устаткування
XII. ПРОЕКТУВАННЯ, ОБЛАШТУВАННЯ Й ЕКСПЛУАТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ СКЛАДІВ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ
1. Загальні положення
2. Блискавкозахисні пристрої
3. Зони захисту одиночного стрижньового блискавковідводу
4. Зони захисту подвійного стрижньового блискавковідводу
5. Зони багаторазового й стрижиьового блискавковідводу
6. Зони захисту одиночного тросового блискавковідводу
7. Зони захисту подвійного тросового блискавковідводу
8. Конструктивне виконання блискавковідводів
9. Конструктивне виконання заземлювальних пристроїв
10. Блискавкозахист плавучих суден з вибуховими матеріалами
11. Проектування та приймання блискавкозахисту складів ви­бухових матеріалів
12. Перевірка блискавкозахисту
XIII. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ, БЕЗПЕЧНИХ ЗА РОЗКИДАННЯМ КУСКІВ ПОРОДИ
XIV. ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ВІДСТАНЕЙ ЗА ПЕРЕДАЧЕЮ ДЕТОНАЦІЇ
XV. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ, БЕЗПЕЧНИХ ЗА ДІЄЮ ОТРУЙНИХ ГАЗІВ ВИБУХУ
Додаток 1 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ГРУПАМИ СУМІСНОСТІ
Додаток 2 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ПІДКЛАСАМИ
Додаток 3 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВАМИ ЗАСТОСУВАННЯ
Додаток 4 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР РОЗПОЧАТИ ВИКОНАННЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ
Додаток 5 СВІДОЦТВО НА ПРИДБАННЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Додаток 6 СВІДОЦТВО НА ЗБЕРІГАННЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Додаток 7 ЄДИНА КНИЖКА
Додаток 8 ПОСВІДІЧЕННЯ ПРО ЗДАЧУ ЕКЗАМЕНІВ КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ
Додаток 9 МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМІ БЕЗПЕЧНІ ВІД­СТАНІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Додаток 10 ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДМОВ ПІД ЧАС ПІДРИВНИХ РОБІТ
Додаток 11 ГРУПИ ВИБОЇВ І ВИРОБОК ТА РЕЖИМИ ПІДРИВНИХ РОБІТ У НИХ
Додаток 12 РЕЖИМИ ВЕДЕННЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ МІНІМАЛЬНО ПРИПУСТИМА ВІДСТАНЬ МІЖ СУМІЖНИМИ ШПУРОВИМИ ЗАРЯДАМИ
Додаток 14 Рис. 1. Окремо розмішений стрижмьовий блиска­вковідвід
Додаток 15 Рис. 2. Окремо розміщений тросовий блискавко­відвід
Додаток 16 Рис. 3. Найменші допустимі відстані від стрижньового блискавковідводу до стін споруди, яку захищають
Додаток 17 Рис. 4. Найменші допустимі відстані від троса всередині прольоту до споруди, яку захищають
Додаток18 Рис. 5. Найменші допустимі відстані від блискав­ковідводу до споруди, яку захищають
Додаток 19 Таблиця 1. Гранична довжина з’єднувальних провід­ників заземлювачів залежно від питомого опору грунту
Додаток 20 Рис. 6. Схема захисту від занесення високих по­тенціалів у сховище
Додаток 21 Рис. 7. Схема зони захисту окремого стрижньового блискавковідводу
Додаток 22 Рис. 8. Схема зони захисту подвійного стрижньового блискавковідводу
Додаток 23 Рис. 9. Схема зони захисту двох стрижньових блискавковідводів різної висоти
Додаток 24 Рис. 10. Схема зони захисту (в плані) багаторазо­вого стрижньового блискавковідводу
Додаток 25 Рис. 11. Схема зони захисту одиночного тросово­го блискавковідводу
Додаток 26 Рис. 12. Схема зони захисту подвійного тросово­го блискавковідводу
Додаток 27 Рис. 13. Облаштування стрижньових блискавко­відводів на дерев’яних опорах
Додаток 28 Рис. 14. Конструкції блискавкоприймачів
Додаток 29 Таблиця 2. Розміри дерев’яних складних опор
Додаток 30 Рис. 15. Затискач для приєднання плоского і круглого струмовідводів до металевої покрівлі
Додаток 31 Таблиця 3. Розміри струмовідводів і заземлювачів
Додаток 32 Таблиця 4. Характеристика типових конструкцій заземлювачів
Додаток 33 Таблиця 5. Граничні довжини горизонтальних заземлювічів
Додаток 34 Таблиця 6. Значення імпульсного коефіцієнта а за різних електричних питомих опорів р ґрунту
Додаток 35 Рис. 16. Двопроменева і одномроменева схеми розташування електродів при вимірюванні опорів скла­дних заземлень і окремих горизонтальних смуг
Додаток 36 Рис. 17. Схема вимірювання опору заземлювачів способом трьох вимірювань
Додаток 37 Таблиця 1. Безпечні для людей відстані за розки­данням кусків породи при вибухах на викидання та скидання
Додаток 38 Таблиця 1. Значення коефіцієнта К, для розрахунку відстаней, безпечних за передачею детонації
Додаток 39 Таблиця 2. Безпечні відстані за передачею детонації між сховищами

Залишити відповідь