Маноха І. П. Психологія потаємного “Я”

ББК88
М23
Маноха І. П.
     Психологія потаємного “Я” / І. П. Маноха. – Київ : Поліграфкнига, 2001. – 446 с.

Монографія представляє результати наукового пошуку у визначенні природи й змісту потенціалу індивідуального буття людини. Культурно- історнчний досвід людства свідчить, що досить довго потенційне в людині визначалось як «невідоме», «потаємне», «незрозуміле». Чи відрізняється бачення сучасної людини від прадавніх уявлень? Чи готова людина зрозуміти достеменні витоки своєї поведінки і діяння? Як глибоко знаходяться спонукальні механізми потаємного «Я»? Спробуємо відповісти на ці запитання з позицій онтологічно орієнтованого підходу.
Для фахівців у галузі психології, філософії, соціології, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного людинознавства.

ЗМІСТ
ВСТУП
1 ОНТОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФЕНОМЕНА І “ПОТЕНЦІАЛ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ”
Методологічна криза в сучасній психології
Екстрадиційність і знаряддя пізнавальної кризи в сучасній психологічній науці й практиці
Символ
Метафора
Іронія
Мудрування
Психологізм
Методологічний лад психологічної науки: ретроспективи й перспективи філософської психології
Провідні типи методологій та їхні можливості у пізнанні потенціальних ознак індивідуального буття людини
Феноменологія
Екзистенціалізм
Структуралізм
Онтологія як домінантний тип методологічних побудов у сучасній психології та філософії
Онтологія потенціальності індивідуального буття людини
2 КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ: ДОТИК ДО ПОТАЄМНОГО
Потенціальність у системі провідних типів світоглядів
Міф: культурно-історичні форми ініціювання та стримування потенційності
Природа міфічного
Жертовність і руйнування як міфологічні засоби потенціювання потаємного
Манізм як міфологічний аналог потенційного
Ініціація як соціальний інститут потенціювального впливу
Релігійний досвід: моделі актуалізації потенціалу індивідуального буття
Потенціювальні функції священного
Молитва як засіб актуалізації потенціального
Сповідь як провідний елемент критичної рефлексії самобуття
Філософські визначення природи потенціалу індивідуального буття людини
Суспільний вимір проблеми потенціалу індивідуального буття
Індивідуальний вимір проблеми: людина в центрі
Універсуму
Онтологічний вимір потенціальності індивідуального буття
Онтологія потенціалу індивідуального буття: архітектоніка потаємного
Час і простір людського буття: онтологічний аспект
Самопізнання і можливість осягнення людиною сутності свого буття
Онтологічна природа людськості й спорідненості як сутнісних ознак людського буття
Творчість як онтологічна умова розгортання потенціалу буття
Поняття потенціалу індивідуального буття
3 ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ПОТЕНЦІАЛЬНОСТІ: ДОЛАННЯ ПОТАЄМНОСТІ «Я»?
Потенціал індивідуального буття людини: сутність і способи психологічного тлумачення
Категоріальні аналоги потенційного: «можливе» та «дійсне»
Категорія розвитку і категорія потенціалу буття людини
Поняття інтенціальності та потенціальності у визначенні потенціалу індивідуального буття
Потенціал індивідуального буття: багаторівневість і багатомірність
«Індивідуальна історія» буття людини: онтологічна модель життєвого шляху
Реальність життя людини як історичний феномен
Типологізація індивідуальних історій людського буття
«Історичні координати» індивідуального буття
Онтологія долі: потенціал долання людиною критичних станів буття
Критичність як передумова буттєвості
Критичні стани буття: сутність та спроби кваліфікації
Типи критичних станів буття
Типологія потенціалу долання критичних станів буття
Буттєві засоби долання життєвих криз
Онтологічні відношення людини до світу та їхній потенціал
Пізнавальне відношення
Перетворювальне відношення
Відношення людськості
Творчий потенціал особистості
Принцип антиномічності у визначенні природи творчого потенціалу
Творення людиною «індивідуальної історії» буття
Творення особистості та індивідуального світу «Я»
Буттєвий потенціал особистості
Головні антитези буттєвого потенціалу
Психологічний контур буттєвоїактивності людини
4 ЕМПІРИЧНІ ОЗНАКИ ТВОРЧОГО ТА БУТТЄВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ: ДОСВІД ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ З ПОТАЄМНИМ
Емпірична та методична моделі дослідження
Комплексне дослідження змістових та динамічних ознак творчого потенціалу (експеримент 1)
Дослідження складових буттєвого потенціалу особистості (експеримент 2)
Дослідження умов змістової та динамічної організації «індивідуальної історії» особистості (експеримент 3)
Узагальнення результатів дослідження
5 ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕОРІЇ ПОТЕНЦІАЛЬНОСТІ
Конструювання онтологічних моделей актуального буття та визначення «буттєвої перспективи» соціальної групи чи спільноти
Культурно-історичний потенціал поколінь: можливості аналізу та прогнозу
Професійний потенціал особистості: на шляху до «індивідуальної зрілості»
Психологічна онтологія потенційних станів людини

ПІСЛЯМОВА
БІБЛІОГРАФІЯ

2 Responses to Маноха І. П. Психологія потаємного “Я”

  1. Ярослава :

    Де можна придбати цю книгу?

Залишити відповідь