Старосельський Є. М. Закономірності формування та розподіл родовищ вуглеводнів

553
С77
Старосельський Є. М.
     Закономірності формування та розподіл родовищ вуглеводнів (на прикладі вуглеводневого потенціалу палеозойських басейнів світу) : монографія / Є. М. Старосельський, Г. І. Рудько. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2012. – 322 с.

Розглянуто сучасні концепції формування родовищ вуглеводнів. На основі аналізу численних закордонних і вітчизняних літературних джерел встановлено закономірності розміщення палеозойських басейнів світу, описано їх геологічну будову, особливості нафтогазонакопичення. Побудовано схеми розміщення палеозойських басейнів, вказано запаси палеозойських басейнів відносно світових запасів нафти і газу. Наведено стратиграфічні колонки палеозойських басейнів, інтервали нафто- і газоносності.
Для студентів геологічних спеціальностей вузів, геологів, науковців, фахівців з пошуків та розвідки покладів вуглеводнів.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЗАКОНОМІРНОСТІ УТВОРЕННЯ НАФТИ І ГАЗУ
1.1. Гіпотези неорганічного походження нафти і газу
1.2. Нафтові й газові гіганти
1.3. Нафта і газ на великих глибинах
1.4. Нафтогазоносність шельфів
1.5.Нафта у вулканічних, магматичних і метаморфічних породах
1.6. Космохімічні й геохімічні критерії абіогенного синтезу нафти і газу
1.7. Осадово-неорганічна гіпотеза формування нафтових і газових родовищ
Висновки
РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОНТИНЕНТІВ ГОНДВАНА І ЛАВРАЗІЯ
Висновки
РОЗДІЛ З СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЛИТА. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЗАПАСІВ
ВУГЛЕВОДІВ НА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛИТІ
3.1. Геологічна будова нафтових басейнів Східноєвропейської плити
3.1.1. Волго-Уральський басейн
3.1.2. Північно-Каспійський басейн
3.1.3 Тімано-Печорський басейн
3.1.4. Дніпровсько-Донецький і Прип’ятський басейни
3.1.5. Балтійський басейн
3.2. Розподіл покладів вуглеводнів в осадовому чохлі
Східноєвропейської плити. Вуглеводневий потенціал палеозойських басейнів
3.3. Вуглеводневий потенціал Прип’ятсько-
Дніпровсько-Донецького рифту
3.3.1. Дніпровсько-Донецька западина
3.3.2. Розвиток Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецького рифту
3.3.3. Стратиграфія
3.3.4. Нафтогазоносність Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецького рифту
3.3.5. Нафтогазоносність Донбасу
3.3.6. Нафтогазоносність ІІрип’яті
3.3.7. Евапорити
3.3.8. Вулканічна діяльність
3.4. Газоносність палеозойського вугілля Донбасу, його потенціал у збільшенні приросту вуглеводневих запасів України
3.4.1. Традиційний газ і газ вугільних родовищ
3.4.2. Особливості пошуку покладів вугільного метану
3.4.3. Підрахунок запасів традиційного і вугільного газу
3.4.4. Особливості розкриття вугільних пластів під час видобутку СВМ-газу
3.4.5. Особливості видобутку СВМ-газу
3.4.6. Визначення об’ємів води, необхідних
для вивільнення газу
3.4.7. Особливості видобутку СВМ-газу в Канаді.
3.4.8. Осадовий чохол Західноканадського басейну
3.4.9. Особливості видобутку СВМ-газу
в Сполучених Штатах Америки
Висновки
РОЗДІЛ 4 СИБІРСЬКА ПЛИТА. ПРОТОРОЗОЙСЬКІ БАСЕЙНИ СИБІРСЬКОЇ ПЛИТИ
4.1. Структура Сибірської плити
4.2. Стратиграфія
4.3. Розподіл родовищ вуглеводнів
4.4. Материнські породи і породи-колектори
4.5. Сибірські трапи
4.6. Запаси
Висновки
РОЗДІЛ 5 ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКА ПЛИТА. РОЛЬ КАРБОНАТНИХ КОЛЕКТОРІВ
У РЕСУРСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПЕРМСЬКОГО БАСЕЙНУ
5.1. Пермський басейн
5.2. Еволюція і розвиток басейну
5.3. Нафтогазоносність
5.4. Порівняльна характеристика Пермського й Аравійського басейнів
Висновки
РОЗДІЛ 6 КИТАЙСЬКА ПЛИТА. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЯГАННЯ ПОКЛАДІВ
ВУГЛЕВОДНІВ В ОСАДОВИХ БАСЕЙНАХ КИТАЮ
6.1. Тектоніка Китайських басейнів
6.2. Басейн Тарим
6.3. Басейн Жунгар
6.4. Басейн Сичуань
6.5. Басейн Ордос
6.6. Басейн Сонгліав
Висновки
РОЗДІЛ 7 ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКА ПЛИТА
7.1. Вуглеводневий потенціал Передандійської западини. Басейни Орієнте, Маранон, Укайалі, Мадре де Діас (Колумбія, Еквадор, Перу)
7.2. Нафта і газ Амазонської синеклізи (Бразилія)
7.3. Південноамериканський нафтогазоносний басейн Санта-Круз-Таріжа (Болівія, Парагвай)
7.4. Південноамериканські басейни Парана, Парнаіба.Їх спільні ознаки та відмінності
Висновки
РОЗДІЛ 8 АФРИКАНСЬКА ПЛИТА. ВУГЛЕВОДНЕВИЙ ПОТЕНЦІАЛ САХАРСЬКОЇ
СИНЕКЛІЗИ (ПІВНІЧНА АФРИКА)
8.1. Розміщення палеозойських басейнів
у Сахарській синеклізі
8.2. Геологічний розвиток Сахарської синеклізи
8.3. Нафтовий потенціал Сахарської синеклізи
8.4. Породи-колектори Сахарської синеклізи
8.5. Материнські породи
8.6. Запаси палеозойських басейнів Сахарської синеклізи
Висновки
РОЗДІЛ 9 АРАВІЙСЬКА ПЛИТА
9.1. Нафтогазоносність рифових структур Саудівської Аравії
9.2. Критерії нафтогазоносності осадових басейнів Аравійського півострова
Висновки
РОЗДІЛ 10 ІНДІЙСЬКА ПЛИТА
10.1. Розміщення палеозойських басейнів на Індійській плиті
10.2. Перспективи нафтогазоносності басейнів Індійської плити
Висновки
РОЗДІЛ 11 АВСТРАЛІЙСЬКА ПЛИТА
11.1. Басейн Бонапарте
11.2. Басейн Каннінг
11.3. Басейн Амадеус
Висновки
РОЗДІЛ 12 ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ОСАДОНАКОІІИЧЕННЯ ГОНВАНИ. ОСОБЛИВОСТІ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНО-ПЕРМСЬКОГО ОСАДОНАКОПИЧЕННЯ В ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ГОНДВАНИ
12.1. Кам’японупльно-пермське осадонакопичення в західній частині Гондвани
12.2. Осадонакопичення в центральній і східній частинах Гондвани
12.3. Вплив пізньокарбоново-пермського зледеніння на формування родовищ вуглеводнів
Висновки
РОЗДІЛ 13 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ РОЗВІДАНИХ ЗАПАСІВ ВУГЛЕВОДНІВ У ПАЛЕОЗОЙСЬКИХ І ПРОТЕРОЗОЙСЬКИХ БАСЕЙНАХ СВІТУ
13.1. Роподіл світових запасів нафти і газу
13.2. Особливості розподілу запасів вуглеводнів на докембрійських плитах
Висновки
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ПРО АВТОРІВ

Залишити відповідь