Засадна Х. О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7

657(075.8)
З-36
Засадна Х. О.
     Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7 : навч. посіб. / Х. О. Засадна, Р. К. Шурпенкова. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 237 с.

Посібник містить теоретичні відомості, практичні завдання та завдання для самостійної роботи з програмою 1С:Бухгалтерія версії 7.7. Він призначений для бухгалтера-початківця, який уже мас навички роботи з операційною системою Windows та пакетом програм МS Оfficе. володіє початковими теоретичними знаннями з бухгалтерського обліку і набуває навичок бухгалтера-практика.

ЗМІСТ
вступ
Розділ 1. ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ 1С:БУХГАЛТЕРІЯ 7.7
1.1. Основні відомості про програму та режими її роботи
1.2. Вікно програми 1С:Бухгалтерія 7.7
1.2.1. Завантаження програми
1.2.2. Структура вікна програми
1.2.3. Призначення команд меню
1.3. Функціональні можливості об’єктів програми 1С:Бухгалтерія 7.7
1.3.1. Константи
1.3.2. Довідники
1.3.3. Електронний план бухгалтерських рахунків
1.3.4. Журнал обліку господарських операцій
1.3.5. Журнал проведень
1.3.6. Документи
1.3.7. Журнали документів
1.3.8. Розрахунок бухгалтерських підсумків
1.3.9. Звіти
1.4. Налаштування параметрів програми
1.5. Використання довідки та деяких сервісних інструментів
Перелік контрольних питань
Розділ 2. ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
2.1. Функціональні можливості «Комплексної конфігурації для України»
2.2. Інтерфейс програми 1С:Бухгалтерія 7.7 в операційній системі Windows
2.3. Початкове наповнення інформаційної бази
2.4. Облік внесків до статутного фонду
2.5. Облік банківських операцій
2.6. Облік операцій банк – каса
2.7. Облік розрахунків із підзвітними особами 96
2.8. Облік придбання основних засобів (післяоплата постачальникові)
2.9. Облік придбання ТМЦ (передоплата постачальникові)
2.10. Облік гуртової реалізації товарно-матеріальних цінностей
2.11. Роздрібна реалізація ТМЦ
2.12. Облік МШП
2.13. Уведення вхідних залишків
2.14. Завдання для самостійної роботи
Перелік контрольних питань
Розділ 3. КОМПЛЕКСНІ СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
3.1. Методичні рекомендації
3.2. Ситуативне завдання 1
3.2.1. Початкове наповнення інформаційної бази
3.2.2. Формування початкового балансу
3.2.3. Заповнення журналу реєстрації господарських операцій
3.3. Розв’язання ситуативного завдання 1
3.3.1. Початкове наповнення інформаційної бази
3.3.2. Формування початкового балансу
3.3.3. Заповнення журналу реєстрації господарських операцій
3.4. Ситуативне завдання 2
3.5. Ситуативне завдання 3
3.6. Ситуативне завдання 4
3.7. Ситуативне завдання 5
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
ДОДАТКИ
Додаток 1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій
Додаток 2. Баланс ВАТ «Мрія»
Додаток 3. Інформація для заповнення статей балансу
Додаток 4. Звіт про фінансові результати
Додаток 5. Інструкція щодо заповнення форми № 2
Звіту про фінансові результати
Додаток 6. Інформація для заповнення статей Звіту про фінансові результати
Додаток 7. Звіт про рух грошових коштів
Додаток 8. Інструкція щодо заповнення форми № 3 Звіту про рух грошових коштів
Додаток 9. Джерела інформації для заповнення Звіту про рух грошових коштів
Додаток 10. Звіт про власний капітал
Додаток 11. Інструкція щодо заповнення форми № 4
Звіту про власний капітал
Додаток 12. Складання приміток до річної фінансової звітності
Додаток 13. Примітки до річної фінансової звітності
Додаток 14. Гарячі клавіші програми 1С:Бухгалтерія 7.7
Додаток 15. Одиниці виміру у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7
Додаток 16. Ставки збору із заробітної плати та порядок нарахувань у фонди

Залишити відповідь