Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металургійного комплексу Кривбасу

50
К82
     Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металургійного комплексу Кривбасу / С. О. Довгий, В. В. Іванченко, М. М. Коржнєв та ін. ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : Ніка – Центр, 2013. – 228 с.

Абсолютна більшість відходів на території України – це відходи гірни¬чодобувної і переробної галузей промисловості. Переважна кількість техно¬генних родовищ утворена у гірничо-металургійному комплексі. У роботі надана харакіеристика впливу підходів на довкілля, методологічні підходи щодо їх геолого-економічної оцінки, досліджені їх мінеральний склад та технологічні можливості збагачення.

ЗМІСТ

Перелік скорочень і термінів
Вступ
Розділ 1. Вплив на довкілля відходів видобутку і переробки корисних копалин в Україні
1.1. Вплив на навколишнє природне середовище відходів гірничодобувної і переробної промисловості
1.2. Приклади впливу на довкілля відходів видобутку і переробки окремих видів корисних копалин
Розділ 2. Геологічні передумови та критерії геолого-економічної оцінки супутніх корисних копалин і відходів при видобутку і переробці залізних руд Криворізького басейну
2.1. Методичні підходи до оцінювання відходів гірничодобувного і переробного комплексів
2.2. Геологічні передумови та геолого-економічні критерії промислової цінності супутніх корисних копалин і відходів збагачення при розробці залізорудних родовищ Криворізького басейну
Розділ 3. Мінералогія та технологічні можливості збагачення відходів гірничо-металургійного комплексу Криворізького басейну
3.1. Мінерали відходів металургійного комплексу
3.2. Мінералогічні фактори впливу металургійних відходів на екологічний стан навколишнього середовища
3.3. Технологічні можливості отримання рудних концентрацій з відходів
Розділ 4. Стратегічні напрями поводження з відходами видобутку і переробки корисних копалин в Україні
4.1. Комплексне освоєння надр як засіб зменшення накопичення відходів
4.2. Шляхи переробки і використання відходів накопичених у попередні періоди
4.3. Причини накопичення відходів в Україні
4.4. Механізм переходу економіки із розвитку сировинно орієнтованих галузей на інноваційні напрямки
Висновки
Використана література
Додатки

Залишити відповідь