Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера

65(075.8)
С42
Скібіцька Л. І.
     Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 192 с.

Викладено сутність і значення керівництва, влади та лідерства в управлінні підприємствами, в антикризовому управлінні підприємствами, в управлінні конфліктами і стресами та в управлінні опором стратегічним змінам.
Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей економіко-підприємницького напряму, у навчальних планах яких передбачено вивчення дисциплін «Основи менеджменту», «Менеджмент персоналу», «Менеджмент організацій», «Конфліктологія», «Організація праці менеджера».

ЗМІСТ
ВСТУП
Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЛАДИ І КЕРІВНИЦТВА
1.1. Поняття про керівництво
1.2. Управлінський вплив
1.3. Поняття про владу та її види
1.4. Харизматичні характеристики лідера
Тема 2. ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА
2.1. Природа та визначення поняття лідерства
2.2. Традиційні концепції лідерства
2.3. Нове в теоріях лідерства
Тема 3. ЛІДЕРСТВО Й ЛІДЕРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Поняття та лідерство та його типи
3.2. Лідери лідерів
3.3. Підготовка лідерів
Тема 4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА
4.1. Умови формування лідерських якостей
4.2. Типи лідерів
4.3. Визначення якості лідерів
Тема 5. СТИЛІ ЛІДЕРСТВА
5.1 .Стилі лідерства за теорією Х/У
5.2. Теорія «Z» (Оuchі) – японський стиль управління
5.3 Ефективні стилі лідерства
5.4. Неефективні стилі лідерства
5.5. Видимість і послідовність у лідерстві
5.6 Вибір стилю лідерства
5.7. Ситуативне лідерство (Негsеу та Вlаnсhаrd)
Тема6. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛІДЕРСТВА У ПІДПРИЄМСТВІ
6.1. Система розвитку управлінських кадрів, побудована за принципом «лідеропроводу»
6 2. Система критеріїв оцінювання «лідерського розриву»
6.3. Ознаки лідера у створенні системи лідерства за Е. Демінгом
Тема 7. РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА
7.1 Розвиток лідерства в контексті розвитку організації
7.2. Лідерство в контексті керованих змін
7.3. Умови створення лідерського потенціалу
7.4. Створення компаній лідерського типу
Тема 8. ТРАДИЦІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ СТИЛІВ УПРАВЛІННЯ
8.1. Поняття про стиль управління
8.2. Чинники формування стилю управління
8.3. Традиційна класифікація стилів управління та їхня характеристика
8.4. Класифікація стилів управління залежно від інтересів і мети керівника
Тема 9. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ БЛЕЙКА-МОУТОНА
9.1. Гратка ГРІД Р. БлейкатаДж. Моутона
9.2. Тип управління 9,1
9.3. Тип управління 1,9
9.4. Тип управління 1,1
9.5. Тип управління 5,5
9.6. Тип управління 9,9
9.7. Взаємозв’язок вимірів ґратки для визначення типів управління
Тема 10. СТИЛІ КЕРУВАННЯ ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ КОМПАНІЇ НАУ/МсВЕR
10.1. Дослідження компанії Нау/МсВеr та Д. Маккліланда
10.2. Диктаторський стиль
10.3. Авторитетний стиль
10.4. Партнерський стиль
10.5. Демократичний стиль
10.6. Зразковий стиль
10.7. Наставницький стиль
Тема 11. КОНЦЕПЦІЇ СИТУАЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА ТА СИТУАЦІЙНИХ СТИЛІВ УПРАВЛІННЯ
11.1. Теорії лідерства вчених-біхевіористів
11.2. Ситуаційна теорія Фідлера
11.3. Порівняльна характеристика ситуаційних моделей
Контролні питання
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Залишити відповідь