Хоменко І. В. Логіка

ББК87.4я73
Х76
Хоменко І. В.
     Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 398 с.

Книга складена з восьми розділів, які відповідають програмі курсу логіки для вищих навчальних закладів. Кожний розділ містить основи теорії й численні запитання та завдання, які систематизовані за трьома рівнями (початковий, середній, високий) опанування логічного матеріалу. Крім того, для тих, хто хоче вдосконалити свої знання, кожний розділ завершує рубрика «Творчі завдання».
Для полегшення опрацювання навчального матеріалу з логіки підручник містить алгоритми розв’язання завдань з прикладами та відповідями.
Для підсумкової перевірки знань читачі можуть скористатися розділами «Тести» та «Логіка в тестах і завданнях».

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Предмет та метод логіки
1.1. Основи теорії
1.2. Практикум. Початковий рівень
1.3. Практикум. Середній рівень
1.4. Практикум. Високий рівень
1.5. Творчі завдання
Розділ 2. Семіотичний характер логіки
2.1. Основи теорії
2.2. Практикум. Початковий рівень
2.3. Практикум. Середній рівень
2.4. Практикум. Високий рівень
2.5. Творчі завдання
Розділ3. Ім’я та поняття
3.1. Основи теорії
3.2. Практикум. Початковий рівень
3.3. Практикум. Середній рівень
3.4. Практикум. Високий рівень
3.5. Творчі завдання
Розділ 4. Логічні операції над поняттями
4.1. Основи теорії
4.2. Практикум. Початковий рівень
4.3. Практикум. Середній рівень
4.4. Практикум. Високий рівень
4.5. Творчі завдання
Розділ 5 Висловлювання та судження
5.1. Основи теорії
5.2. Практикум. Початковий рівень
5.3. Практикум. Середній рівень
5.4. Практикум. Високий рівень
5.5. Творчі завдання
Розділ 6. Дедуктивні міркування
6.1. Основи теорії
6.2. Практикум. Початковий рівень
6.3. Практикум. Середній рівень
6.4. Практикум. Високий рівень
6.5. Творчі завдання
Розділ 7. Правдоподібні міркування
7.1. Основи теорії
7.2. Практикум. Початковий рівень
7.3. Практикум. Середній рівень
7.4. Практикум. Високий рівень
7.5. Творчі завдання
Розділ 8. Основи теорії аргументації
8.1. Основи теорії
8.2. Практикум. Початковий рівень
8.3. Практикум. Середній рівень
8.4. Практикум. Високий рівень
8.5. Творчі завдання
Розділ 9. Тести
9.1. Тести «Предмет і метод логіки»
9.2. Тести «Семіотичний характер логіки»
9.3. Тести «Ім’я та поняття»
9.4. Тести «Логічні операції над поняттями»
9.5. Тести «Висловлювання та судження»
9.6. Тести «Дедуктивні міркування»
9.7. Тести «Правдоподібні міркування»
9.8. Тести «Основи теорії аргументації»
9.9. Відповіді
Розділ 10. Логіка в тестах і завданнях
10.1. Сто тестів з логіки
10.2. Сто завдань з логіки
Довідка
Словник логічних термінів
Перевір себе
Література

Залишити відповідь