Хоха Ю. В. Термодинаміка глибинних вуглеводнів у прогнозуванні регіональної нафтогазоносності

550.4
Х86
Хоха Ю. В.
     Термодинаміка глибинних вуглеводнів у прогнозуванні регіональної нафтогазоносності / Ю. В. Хоха. – Київ : Наукова думка, 2014. – 57 с. – (Проект “Наукова книга” (Молоді вчені)).

У монографії висвітлено важливі питання термодинаміки глибинних вуглеводнів. Досліджено можливість застоcування індетерміністичних теорій при описі геологічних об’єктів та їх систем, показано ефективність такого підходу та його обмеження. Введено поняття «зона рівноваги», яке описує режими глибинного генезису вуглеводнів. Запропоновано спосіб розрахунку глибин зони рівноваги на основі напівемпіричного рівняння стану. Наведено методику розрахунку енергії Гіббса для ізотопних модифікацій природних вуглеводнів, а також глибин зони рівноваги за хімічним складом природних газів. Побудовано картосхеми палів глибин рівноваги для газів і газоконденсатів Західного та Східного нафтогазоносних регіонів України. Визначено глибину утворення нафтогазових родовиш за ізотопним складом вуглецю.
Для геологів, викладачів, аспірантів і студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ТЕРМОДИНАМІКА В ГЕОЛОГІЇ
1.1. Обмеження детерміністичних та індетерміністичних теорій при описі геологічних об’єктів та їх систем
1.2. Е.Б. Чекалюк – засновник нафтогазової термодинаміки
1.3. Питання генезису викопних вуглеводнів з позиції хімії
1.5. Застосування термодинаміки в нафтогазовій геології – сучасний стан і критика
1.6. Зміна хімічного складу природних вуглеводнів у часі
1.7. Введення поняття «зона рівноваги»
1.8. Ізотопи вуглецю в ролі показника умов утворення нафти і газу
Розділ 2 АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
2.1. Параметри стану однокомпонентної системи
2.2. Рівняння стану індивідуальної речовини для надвисоких термобаричних умов
2.3. Енергія Гіббса ізотопних модифікацій природних вуглеводнів
2.4. Спосіб визначення активності індивідуальних компонентів природних вуглеводнів
Розділ 3. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РІВНОВАЖНОГО СКЛАДУ СИСТЕМ ВУГЛЕВОДНІВ ДЛЯ УМОВ ЗЕМНОЇ МАНТІЇ ТА КОРИ
3.1. Складання системи рівнянь
3.2. Спосіб визначення термодинамічних умов хімічної рівноваги природної системи вуглеводнів за їх елементним складом
Розділ 4 РОЗРАХУНОК ГЛИБИНИ УТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА ЇХ КОМПОНЕНТНИМ СКЛАДОМ
4.1. Поля рівноваги Західного нафтогазоносного регіону
4.2. Поля рівноваги Дніпровсько-Донецької западини
4.3. Глибини утворення покладів вуглеводнів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Залишити відповідь