Онищенко Г. В. Банківські гарантії

ББК65.9(2)2
О-58
Онищенко Г. В.
Банківські гарантії : монографія / Г. В. Онищенко, П. Д. Петренко. – Київ : Алерта, 2014. – 288 с.

 

Книга присвячена питанням історичного розвитку та особливостей правового регулювання банківських гарантій в Україні, та ін. країнах, що відносяться до різних правових систем. Значну увагу приділено банківським гарантіям у міжнародному приватному праві. На основі порівняльно-правового аналізу положень законодавства та судової практики низки країн авторами запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України у сфері банківських гарантій з метою приведення його у відповідність до європейських стандартів у цій сфері.
Уперше на монографічному рівні поряд з іншими міжнародно-правовими актами, які стосуються регулювання банківських гарантій, авторами досліджено положення Уніфікованих правил для гарантій на вимогу у редакції 2010 року та існуючу практику їх застосування.
Книга розрахована на юристів та економістів-викладачів, науковців та практиків, на осіб, які є активними суб’єктами міжнародного приватного права, а також на студентів, що навчаються за юридичними та економічними спеціальностями

ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

РОЗДІЛ 1.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ
1.1. Передумови виникнення та розвиток банківських гарантій
1.2. Особливості виникнення та функціонування банківських гарантій у різних країнах.
РОЗДІЛ 2.
МІЖНАРОДНО_ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ
2.1. Уніфіковані звичаї і правила для документальних акредитивів
2.2. Уніфіковані правила для договірних гарантій
2.3. Конвенція ООН про незалежні гарантії та резервні акредитиви
2.4. Уніфіковані правила для гарантій за вимогою
2.5. Правила міжнародної практики резервних акредитивів
РОЗДІЛ 3.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ
3.1. Поняття банківських гарантій у чинному законодавстві України
3.2. Економічна природа банківських гарантій
3.3. Правова природа банківських гарантій
3.4. Особливості банківських гарантій
3.5. Форми та умови банківських гарантій
3.6. Види банківських гарантій
РОЗДІЛ 4.
ГАРАНТІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
4.1. Поняття гарантійних правовідносин
4.2. Суб’єкти гарантійних правовідносин
4.3. Об’єкти гарантійних правовідносин та їх предмет
4.4. Підстави виникнення гарантійних правовідносин
4.5. Підстави зміни гарантійних правовідносин
4.6. Підстави припинення гарантійних правовідносин
4.7. Відповідальність суб’єктів гарантійних правовідносин
РОЗДІЛ 5.
БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
5.1. Поняття банківських гарантій у міжнародному приватному праві та міжнародних гарантійних відносин
5.2. Визначення права, що підлягає застосуванню до банківських гарантій у міжнародному приватному праві
5.3. Правова кваліфікація банківських гарантій у міжнародному приватному праві
5.4. Підсудність справ, що виникають з міжнародних гарантійних відносин
Висновки
Список використаних джерел
ДОДАТОК
Уніфіковані правила для гарантій на вимогу

Залишити відповідь