Козерод О. В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії

ББК63.3(4Укр)
К59
Козерод О. В.
     Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії / О. В. Козерод. – Київ : Радуга, 2014. – 192 с.

Пропонована наукова праця містить аналіз актуальних історіографічних проблем єврейської історії і філософії. Основну увагу автор приділяє питанню історіографії єврейської історії України в період 20-х років ХХ ст. та сучасного періоду, а також розвитку світової історіографії проблем єврейської ідентичності, філософії, історії і культури. У підсумку зроблені висновки щодо сучасного стану історіографії єврейської історії і філософії в Україні та світі. Книга розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей та всіх, хто цікавиться проблемами української іудаїки.

ЗМІСТ

ВСТУП
РозділІ. Історіографія єврейської історії України
1.1. Теоретико-методологічні засади вивчення історії євреїв України у ХХ ст.
1.2. Історіографія життя і діяльності євреїв України у період непу: до 20-ті – середина 50-х рр. ХХ ст.
1.3. Література 1960–2008 рр. про історію євреїв у період непу
1.4. Єврейська жіноцтво України в період 20-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми
1.5. Актуальні проблеми історії та культури євреїв України: сучасна історіографія
Розділ ІІ. Сучасна єврейська думка: проблеми історіографії
2.1. Основні напрями розвитку світової єврейської думки: історіографія 90-х рр. ХХ ст.
2.2. Основні напрями розвитку світової єврейської думки: історіографія 2000-х рр.
2.3. Проблеми історії та сучасності єврейської думки: найновіша англомовна історіографія
Розділ ІІІ. Актуальні проблеми розвитку англомовної історіографії єврейської історії і культури
3.1. Актуальні проблеми розвитку іудаїзму: найсучасніша англомовна історіографія
3.2. Історія та сучасність релігійного антисемітизму у світі: найновіша англомовна історіографія проблеми
3.3. Висвітлення проблем єврейської ідентичності у світі: сучасна англомовна історіографія
3.4. Проблеми історії та розвитку єврейської думки: найновіша англомовна історіографія (2011-2012 рр.)
3.5. Історико-політичні аспекти розвитку єврейської спільноти України: найсучасніша англомовна історіографія (2012-2013 рр.)
3.6. Актуальні проблеми розвитку історіографії єврейської історії і культури
ВИСНОВКИ
Література

Залишити відповідь