Коляда Р. В. Вища математика

517(075.8)
К62
Коляда Р. В.
     Вища математика : навч. посіб. для вищих навч. закладів / Р. В. Коляда, І. О. Мельник, О. М. Мельник. – 2-ге вид., випр. та допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 342 с. – (Вища освіта в Україні).

“Вища математика” – навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації які вивчають вищу математику.

ЗМІСТ
Навчальна програма
РОЗДІЛ 1. ЕЛЕМЕНТИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ
1.1. Основні відомості з теорії
1.2. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
Розділ 2. ЕЛЕМЕНТИ ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ
2.1. Основні відомості з теорії
2.2. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ НА ПЛОЩИНІ
3.1. Пряма на площині
3.1.1. Основні відомості з теорії
3.1.2. Кут між двома прямими
3.1.3. Умова перпендикулярності двох прямих
3.1.4. Умова паралельності двох прямих
3.2. Розв’язування типових задач
3.3. Криві другого порядку
3.3.1. Основні відомості з теорії
3.4. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 4. АНАЛІТИЧНА Г ЕОМЕТРІЯ В ПРОСТОРІ
4.1. Площина
4.2. Пряма і площина
4.3. Поверхні другого порядку
4.4. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 5. ВСТУП ДО МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ
5.1. Основні відомості з теорії
5.2. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 6. ПОХІДНА ФУНКЦІЇ
6.1. Основні відомості з теорії
6.2. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 7. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ФУНКЦІЇ
7.1. Основні відомості з теорії
7.2. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 8. ДИФЕРЕНЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ
8.1. Основні відомості з теорії
8.2. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 9. НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ
9.1. Основні відомості з теорії
9.2. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 10. ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ
10.1. Основні відомості з теорії
10.2. Застосування визначеного інтеграла
10.3. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 11 ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ
11.1. Основні відомості з теорії
11.1.1. Диференціальні рівняння першого порядку
11.1.2. Диференціальні рівняння вищих порядків
11.2. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 12. РЯДИ
12.1. Основні відомості з теорії
12.1.1. Числові ряди
12.1.2. Функціональні ряди. Степеневі ряди
12.2. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 13. КРАТНІ ІНТЕГРАЛИ
13.1. Подвійний інтеграл, його обчислення та застосування
13.2. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних  занять
РОЗДІЛ 14. ПОТРІЙНИЙ ІНТЕГНАЛ
14.1.Основні відомості з теорії
14.2 Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
РОЗДІЛ 15.КРИВОЛІНІЙНІ ІНТЕГРАЛИ
15.1.Криволінійні інтеграли першого роду
15.2. Криволінійні інтеграли другого роду
15.3. Розв’язування типових задач
РОЗДІЛ 16. ПОВЕРХНЕВІ ІНТЕГРАЛИ
16.1. Поверхневі інтеграли першого роду
16.2. Поверхневі інтеграли другого роду
16.3. Розв’язування типових задач
Запитання для самоперевірки
Завдання для практичних занять
Задачі для контрольних робіт
Тестові завдання
Література

Залишити відповідь