Кордон М. В. Історія української культури

ББК63.3(4Укр)
К66
Кордон М. В.
     Історія української культури : [навч. посіб.] / М. В. Кордон. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 336 с. – (Вища освіта в Україні).

Розглядається історія української культури – від первісною суспільства до початку ХХІ століття. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах української історії.
     Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст
Передмова
Розділ 1. Обсяг і зміст поняття „Українська культура”
Розділ 2. Дохристиянський період української культури
Розділ 3. Культура Київської Русі
Розділ 4. Українська культура литовсько-польської доби (ХІV – перша половина ХVII ст.)
Розділ 5. Києво-Могилянська академія як центр освіти і науки в Україні
Розділ 6. Феномен бароко в українській культурі
Розділ 7. Українська культура на зламі епох (ХVIII ст.)
Розділ 8. Українська культура першої половини ХІХ ст. Дворянський період
Розділ 9. Українська культура ХІХ ст. Народницький період
Розділ 10. Українська культура ХІХ ст. Модерний період
Розділ 11. Український культурний рух періоду Першої світової війни
Розділ 12. Українська культура між двома світовими війнами
Розділ 13. Післявоєнний період та „відлига” 60-х років в українській культурі
Розділ 14. Культура незалежної України: проблеми та перспективи розвитку
Хронологія
Література

Залишити відповідь