Всесвітня історія

ББК63.3(0)
В64
     Всесвітня історія : навч. посіб. / Б. М. Гончар, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко, С. П. Стельмах. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 895 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки абітурієнтів і студентів, автори подають матеріал таким чином, щоб допомогти їм зрозуміти логіку змін у суспільному житті, історичного процесу в цілому. Особливу увагу приділено питанням, недостатньо висвітленим у сучасних підручниках.
     Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів,абітурієнтів, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією.

ЗМІСТ
Передмова

ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ
Первісне суспільство: хронологія, заняття людей
Культура та вірування первісних людей

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГОСВІТУ
Розквіт і занепад Єгипетської держави
Культура Стародавнього Єгипту
Стародавній Вавилон
Культура та релігія народів Передньої Азії
Стародавня Індія
Релігія та культура Стародавньої Індії
Китайські імперії
Релігія і культура Стародавнього Китаю
Греція в ІІ – на початку І тис. до н. е.
Афінськадержава
Стародавня Спарта
Греко-перські війни
Афінська демократія
Тріумф грецької культури
Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції
Східний похід Александра Македонського та утворення його імперії
Римська республіка у V – середині ІІІ ст. до н. е.
Розвиток Римської держави у ІІ ст. до н. е.
Реформи Гракхів
Римська держава в І ст. до н. е. – І ст. н. е.
Повстання Спартака
Римська держава в І ст. до н. е.
Принципат Октавіана
Римська держава у І ст. н. е.
Римська імперія в ІІ-ІІІ ст. н. е.
Римська культура
Виникнення християнства
Пізня Римська імперія ІV–V ст. н. е.
Значення культурної спадщини Риму

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Велике переселення народів ІІІ-VII ст. Утворення варварських держав
Падіння Західної Римської імперії
Франкська держава Меровінгів
Держава Каролінгів
Загибель імперії Карла Великого та поява середньовічної Європи
Християнізація Європи
Виникнення ісламу. Арабський халіфат
Візантія VІІ-ХІ ст. та її культура
Походи вікінгів
Виникнення Скандинавських держав
Центральна і Східна Європа (Польща, Чехія, Угорщина,
Київська Русь) Х-ХІ ст.
Польща
Чехія
Угорщина
Київська Русь
Хрестові походи. Держави хрестоносців
Північно-Східна Русь у ХІІ – на початку ХІІІ ст.
Чингісхан та його походи
Армія та держава монголів
Боротьба народів Східної та Центральної Європи
з монголо-татарською навалою
Золота Орда
Франція в ХІ-ХV ст.
Англія в ХІ- ХV ст.
Священна Римська імперія
Італійські міста-держави
Столітня війна
Гуситські війни
Грюнвальдська битва
Занепад Тевтонського ордену
Утворення Московської держави (ХIV – початок ХVІ ст.)
Візантійська імперія в ХІ-ХV ст.
Становлення Османської імперії та її експансія в Європу в ХІV-ХV ст.
Освіта і культура в Європі в ХІ-ХVст.

НОВА ІСТОРІЯ
Великі географічні відкриття
Реформація і Селянська війна в Німеччині
Поширення реформаційних ідей в Європі
Контрреформація
Нідерландська революція
Франція в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.
Росія за часів Івана Грозного
Московська держава в ХVІІ ст.
Тридцятилітня війна (1618-1648).
Країни Сходу в ХVІ-ХVІІ
Культура і наука Західної, Центральної та Східної Європи в ХVІ-ХVІІ
Англійська революція середини ХVІІ ст. Просвітництво в Англії
Росія в першій половині ХVІІІ ст.
Німецькі держави у ХVІІІ ст.
Австрійська імперія у ХVІІІ ст.
Війна за незалежність у Північній Америці (1775-1783)
Конституція США
Велика французька революція. Повалення монархії та встановлення республіки
Якобінська диктатура
Директорія у Франції
Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції
Російська імперія у другій половині ХVІІІ ст.
Англія в першій половині ХІХ ст.
Німеччина в першій половині ХІХ ст.
Франція в першій половині ХІХ ст.
Революції в Європі на початку ХІХ ст.
США в першій половині ХІХ ст.
Національно-визвольні революції в Латинській Америці
Революції 1848-1849 рр. в Європі
Друга імперія у Франції (1852-1870).
Британська колоніальна імперія (1848-1867)
Росія в першій половині ХІХ ст.
Російська імперія епохи “великих реформ” (1856-1878)
Селянська реформа в Росії
Громадянська війна у США та її наслідки
Об’єднання Італії
Утворення Німецької імперії
Культура країн Європи і Америки ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
Німецька імперіяв1871-1914 рр.
Австро-Угорщина в 1867-1914 рр.
Велика Британія наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Франція наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
США в 1877-1914 рр.
Соціально-економічний і політичний розвиток Російської
імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Національно-визвольна боротьба народів Південно-Східної та Центральної Європи наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.
Балканські війна
Японія у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Сіньхайська революція в Китаї
Мексиканська революція 1910-1917 рр.
Культура країн Європи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
Перша світова війна. Воєнні дії у 1914-1915 рр.
Перша світова війна. Воєнні дії у 1916-1918 рр.
Лютнева революція в Росії
Внутрішня і зовнішня політика Тичасового уряду .
Жовтневий переворот і встановлення більшовицького режиму в Росії
Листопадова революція в Німеччині
Розпад Габсбурзької імперії
Версальська система
Вашингтонська конференція 1921-1922 рр.
Велика Британія у 1918-1939 рр.
Німеччина у 1918-19З9 рр.
Франція в 1918-1939 рр.
США в 1918-1939 рр.
Італія в 1918-1939 рр.
Іспанія в 1918-1939 рр.
Країни Центральної та Східної Європи у 1918-1939 рр.
Польща
Угорщина
Румунія
Чехословаччина у 1918-19З9 рр.
Болгарія в 1918-19З9 рр.
Югославія в 1918-1941 рр.
Радянська держава в 1918-1939 рр.
Громадянська війна в Росії
Втручання іноземних держав у громадянську війну
Радянська держава в період непу
СРСР наприкінці 20-х –у ЗО-ті роки
Комуністична індустріалізація
Насильницька колективізація
Тоталітарний терор
Міжнародні відносини в 1930-1945 рр.
Укладення договорів із фашистською Німеччиною
Країни Азії та Африки в 20-30-ті роки
Китай
Японія
Індія
Країни Індокитаю
КраїниАфрики
Культура країн Європи та Америки в 1920-1930-х роках
Основні напрями в розвитку світової літератури
Основні ідеї і напрями в розвитку мистецтва в першій половині ХХ ст.
Театр і музика
Друга світова війна. Початок війни. Події 1939-1941 рр.
Перебіг подій Другої світової війни у 1941-1942 рр.
Нацистський “новий порядок” у Європі
Перебіг подій Другої світової війни у 1943 р.
Рух Опору в окупованих країнах
Перебіг війни в 1944 р. Відкриття другого фронту
Завершення Другої світової війни. Її підсумки

СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Зміни в міжнародному становищі внаслідок Другої світової війни
Початок “холодної війни”. Формування військово-політичних блоків
Створення ООН
Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ– на початкуХХІ ст.
Канада у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Велика Британія у другій половині ХХ–на початку ХХІ ст.
Франція у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Німеччина у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Італія у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Радянський Союз після Другої світової війни
СРСР у повоєнні роки
Кінець сталінщини (1945-1953)
“Відлига” (1953-1964)
Роки “застою” (1964-1985)
“Перебудова” та розпад СРСР (1985-1991)
Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав
Російська Федерація наприкінці ХХ– на початку ХХІ ст.
Спроба економічних реформ
Політична криза 1993 р.
Соціально-політична стабілізація та економічні перетворення (1994-2000)
Зовнішня політика Росії
Війни в Чечні та їх наслідки
Російська Федерація на початку ХХІ ст.
Становище українського населення в Росії та в інших незалежних державах
Встановлення радянського панування в країнах Східної Європи
Криза тоталітарного режиму у 50-70-ті роки ХХ ст.
Країни Центральної та Східної Європи після Другої світової війни
Польща
Чехословаччина (Чехія, Словаччина)
Угорщина
Румунія
Болгарія
Югославія (Сербія, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Македонія)
Революції у країнах Східної Європи кінця 80-х років
Країни Південно-Східної Азії після Другої світової війни
Ліквідація колоніалізму в країнах Азії та Африки. Розвиток незалежних держав
Країни Латинської Америки
Міжнародні відносини (50-ті роки ХХ ст. початок ХХІ ст.)
Спроба повороту від “холодної війни” до співробітництва
Закінчення “холодної війни”. Міжнародні відносини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Розвиток світової культури в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
Світ на початку ІІІ тисячоліття
Тести
Відповіді на тести
Дати основних подій всесвітньої історії
Предметний покажчик
Іменний покажчик

Залишити відповідь