Бакушевич Я. М. Інформатика та комп’ютерна техніка

004(075.8)
Б19
Бакушевич Я. М.
     Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 312 с. – (Вища освіта в Україні).

Навчальний посібник висвітлює предмет та основні поняття інформатики, історії створення та розвитку, класифікацію і будову комп’ютерів, експлуатаційне обслуговування і програмне забезпечення ЕОМ. Подаються відомості про операційні системи MS-DOS, текстовий редактор Microsoft Word, Microsof ЕхеІ. Значну увагу автори приділяють питанням роботи з архівами, з інтернетом та електронною поштою, боротьби з комп’ютерними вірусами, керування базами даних та створення презентацій на ПК.
     Призначений для студентів усіх форм навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, а також для тих, хто прагне самостійно набути знання про комп’ютерні технології й уміння працювати з ПК.

ЗМІСТ

Вступ
ТЕМА 1. Предмет та основні поняття інформатики
ТЕМА 2. Історія створення, розвитку та класифікація комп’ютерів
ТЕМА 3. Будова комп’ютера
ТЕМА 4. Експлуатаційне обслуговування ЕОМ
ТЕМА 5. Загальна характеристика програмного забезпечення ЕОМ
Тести
ТЕМА 6. Операційна система MS-DОS
6.1. Загальні відомості про операційну систему MS-DОS
6.2. Основи MS-DОS
6.2.1. Модулі операційної системи MS-DОS
6.2.2. Початкове завантаження DОS
6.2.3. Запрошення DОS
6.2.4. Файлова система
6.2.6. Логічна організація дисків
6.2.7. Повне ім’я файла
6.2.8. Символи * i ?
6.2.9. Робота з пристроями
6.3. Діалог користувача в MS DОS
6.3.1. Ввід команд
6.3.2. Запуск і виконання команд
6.3.3. Дії при «зависанні» ПК
6.3.4. Призупинення виводу на екран
6.3.5. Редагування команд за допомогою програми DOSEDIT
6.4. Робота з файлами
6.4.1. Створення текстових файлів
6.4.2. Видалення файлів
6.4.3. Перейменування файлів
6.4.4. Копіювання файлів
6.4.5. Порівняння файлів
6.4.6. Копіювання файлів і каталогів за допомогою програми ХСору
6.5. Робота з каталогами
6.5.1. Команда зміни поточного дисководу
6.5.2. Зміна поточного каталога
6.5.3. Перегляд каталога
6.5.4. Створення каталога
6.5.5. Зміна каталога
6.5.6. Знищення каталога
6.6. Робота з екраном і принтером
6.7. Робота з дисками
6.7.1. Форматування дисків
6.7.2. Підготовка жорсткого диска до роботи
6.7.3. Отримання інформації про диски за допомогою команди CHKDSK
6.8. Конфігурування ОС MS-DOS
6.8.1. Підготовка файла CONFIG.SYS
6.8.2 Формування файла AUTOEXEC.BAT
6.9. Перелік зовнішніх команд та утиліт MS-DOS
ТЕМА 7. Операційна система Microsoft Windows XP
7.1. Загальні відомості про операційну систему MS Windows XP
7.2. Файлова система й структура ОС Windows XP
7.3. Початок та завершення роботи ОС Windows XP
7.4. Основні принципи роботи із системою
7.5. Запуск і завершення роботи програм
7.6. Вікна й діалоги, панель задач
7.7. Робота з декількома програмами
7.8. Робота за допомогою провідника Windows
7.9. Перехід по дисках і папках
7.10. Копіювання, переміщення, перейменування й видалення файлів
7.11. Створення нових папок, файлів та ярликів
7.12. Пошук інформації в комп’ютері
7.13. Форматування дискет
7.14. Стандартні програми ОС Windows
7.15. Налаштування ОС windows
7.16. Використання довідкової системи
7.17. Робота з клавіатурою в ОС Windows
TEMA 8. Робота з архйвами
8.1. Загальні відомості
8.2. Робота з програмою-архіватором
8.3. Створення архівних файлів
8.4. Добування файлів
ТЕМА 9. Боротьба з комп’ютерними вйрусами
9.1. Прояв наявності вipycy при роботі на ЕОМ
9.2. Різновиди комп’ютерних вipyciв
9.3. Захист від комп’ютерних вірусів
9.4. Короткий огляд антивірусних програм
TEMA 10. Файловий менеджер Total Commander
Тести
TEMA 11. Текстовий редактор Microsoft Word
11.1. Загальні відомості про текстовий редактор Microsoft Word
11.2. Способи запуску Word
11.3. Головне вікно редактора
11.4. Створення нового документа MS Word
11.5. Відкриття існуючого документа
11.6. Збереження документа
11.7. Завершення роботи з документом
11.8. Переміщення в документі
11.9. Редагування тексту
11.10. Робота з фрагментами документа
11.11. Пошук і заміна
11.12. Формування документів
11.13. Формування сторінок
11.14. Використання стилів при оформленні документа
11.15. Оформлення списків у MS Word
11.16. Робота з редактором формул у MS Word
11.17. Вставка в текст спеціальних символів
11.18. Використання таблиць
11.18.1. Вставка таблиць в документ
11.18.2. Вставка й видалення рядків, колонок й комірок
11.18.3. Регулювання розміру комірок таблиці
11.18.4. Переміщення й копіювання рядків, колонок і комірок
11.18.5. Використання команд меню «Таблиця»
11.19. Обробка графічних об’єктів
11.20. Побудова графіків i діаграм
11.21. Перевірка правопису
11.22. Друк документів
11.23. «Гарячі» клавіші MS Word
Тести
ТЕМА 12. Табличний процесор Microsoft Excel
12.1. Основи електронних таблиць
12.2. Головне вікно програми
12.3. Створення, відкриття i збереження файлів книг
12.4. Виділення елементів таблиці
12.5. Типи даних Excel
12.6. Заповнення клітинок
12.7. Посилання на клітинки
12.8. Імена клітинок i діапазонів
12.9.Робота з формулами
12.9.1. Основні відомості
12.9.2. Функції
12.9.3. Масиви формул
12.9.4. Повідомлення про помилку
12.10.Операції з елементами таблиці
12.10.1. Вставка елементів таблиці
12.10.2. Видалення елементів таблиці
12.10.3. Видалення вмісту елементів таблиці
12.10.4. Копіювання і переміщення даних
12.10.5. Пошук даних
12.10.6. Операції з аркушами робочих книг
12.11. Форматування даних
12.11.1. Форматування чисел
12.11.2. Вирівнювання вмісту клітинок
12.11.3. Вибір шрифтового оформлення
12.11.4. 3мiнa розмірів рядків і стовпчиків
12.12.Оформлення таблиць
12.13.Групування елементів таблиці
12.14.Робота з вікнами
12.15. Створення нового вікна
12.16. Фіксація підвікон
12. 17. Присвоєння імені комірці, інтервалу або формулі
12. 18. Створення приміток
12.19. Друк таблиць
12.20. Побудова графіків i діаграм
12.21 Налаштування MS Excel
Тести
ТЕМА 13. Системи управління базами даних
13.1. Загальні відомості про бази даних
13.2. Моделі бази даних
13.3. Основні функції СУБД
13.4. Основи розробки бази даних
13.5. Коротка характеристика програмного забезпечення, яке використовують при роботі з базами даних
13.6. Сучасні технології, які використовуються в роботі з даними
13.7. СУБД Microsoft Access
Тести
TEMA l4. Створення презентацій на персональному комп’ютері
14.1. Загальні положення
14.2. Основні терміни i визначення PowerPoint
14.3. Створення презентацій за допомогою «Майстра»
14.4. Створення презентації без участі «Майстра»
14.5. Введення й оформлення тексту
14.6. Художнє оформлення презентацій
14.7. Використання електронних таблиць у PowerPoint
14.8. Застосування шаблонів презентацій
14.9. Режим «Сортувальник слайдів» або «Монтажний стіл»
Тести
ТЕМА 15. Робота з Internet та електронною поштою
15.1. Загальні відомості про Internet
15.2. Основні мережні сервіси
15.3. Доступ користувачів до мережі Internet
15.4. Система адрес у мережі Internet
15.5. Браузер Internet Explorer
15.6. Пошук інформації в мережі Internet
15.7. Електронна пошта
15.8. Адресація в системі електронної пошти
15.9. Поштова програма Outlook Express
Тести
Перелік використаної літератури
Перелік інформаційних ресурсів
Термінологічний словник
Предметний покажчик

Залишити відповідь