Дудюк Д. Л. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси

681.3(075.8)
Д81
Дудюк Д. Л.
Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси : навч. посіб. / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, М. М. Мисик. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 278 с. – (Вища освіта в Україні).

У посібнику описані в об’ємі навчальної програми курсу “Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси” системи керування робототехнічними комплексами та гнучким автоматизованим виробництвом. Описані системи циклового, позиційного, контурного програмного керування промисловими роботами першого покоління.
Адаптивні системи керування роботами другою покоління розглянуті в сукупності зі сучасними структурами роботехнічних комплексів. Подані приклади застосування таких систем у виробництві прецизійних виробів та для керування транспортно-маніпуляційними роботами.
Розглянуті функціональні структури роботів зі штучним інтелектом третього покоління. Дана характеристика, описані функції та структури гнучких автоматизованих виробничих систем.
Показані принципи побудови та описані особливості систем автоматизованого контролювання та керування технологічним процесом і гнучким автоматизованим виробництвом.

ЗМІСТ
Передмова
Список основних скорочень
РОЗДІЛ 1. ПРОМИСЛОВІ РОБОТИ ТА РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ
1.1. Класифікація промислових роботів
1.2. Робототехнічні комплекси
РОЗДІЛ 2. ПРИВОДИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
2.1. Пневмоприводи
2.2. Гідроприводи та електрогідроприводи
2.2.1. Гідроприводи
2.2.2. Електрогідроприводи
2.3. Електроприводи. Точне позиціонування роботів
2.3.1. Замкнена система електроприводу
2.3.2. Розімкнена система дискретного електроприводу
2.3.3. Точне позиціонування роботів
2.4. Високочастотні віброприводи
РОЗДІЛ3. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ РОБОТАМИ
3.1. Особливості систем автоматичного керування роботами
3.2. Програмне керування промисловими роботами
3.3. Системи програмного керування роботами першого покоління
3.3.1. Циклові системи програмного керування
3.3.2. Позиційні та контурні системи програмного керування керування
3.4. Ієрархічне керування роботами
3.5. Багатопроцесорні системи керування роботами
3.6. Системи керування роботами вищих поколінь
3.6.1. Адаптивні системи керування
3.6.2. Інтелекті системи керування
3.7. Групове керування роботами у зоні зіткнень
РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
4.1. Інформаційне забезпечення промислових роботів
4.2. Ідентифікація об’єктів роботизації
4.3. Ідентифікація об’єктів роботизації в матеріальних потоках складальних виробництв
4.4. Реалізація систем технічного зору
4.5. Силомоментні інформаційні системи
4.6. Системи вимірювання переміщень елементів промислових роботів
4.7. Локаційні інформаційні системи
4.8. Системи контролювання якості
РОЗДІЛ 5. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ В РТК
5.1. Обслуговування різальних верстатів
5.2. Транспортування та складання виробів
5.3. Прецизійне мікрозварювання
РОЗДІЛ 6. ГНУЧКІ АВТОМАТИЗОВАНІ ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ
6.1. Передумова створення ГВС
6.2. Характеристика і структури гнучких виробничих систем
6.3. Етапи розвитку гнучких виробничих систем
6.4. Функції та структура ГАВ
6.5. Модульність побудови ГВС
6.6. Класифікація та оцінка гнучкості виробничих систем
РОЗДІЛ 7. ОБЛАДНАННЯ ГВС
7.1. Основне технологічне обладнання
7.2. Модулі автоматизованих транспортно-складських систем
7.3. Автоматизована система інструментального обслуговування
7.4. Системи автоматизованого контролювання
7.5. Автоматизована система винесення відходів
РОЗДІЛ 8. СИСТEMИ КЕРУВАННЯ ГНУЧКИМ АВТОМАТИЗОВАНИМ ВИРОБНИЦТВОМ
8.1. Завдання та принципи керування
8.2. Оперативне керування
8.3. Класифікація систем керування гнучким автоматизованим виробництвом
8.4. Скінченно-автоматна інтерпретація керування в ГАВ
8.5. Логіко-програмне керування в ГАВ
8.6. Пристрої контролювання та вимірювання в ГАВ
8.7. Мікропроцесори в системах керування ГАВ
8.8. Реалізація систем керування ГАВ
РОЗДІЛ 9. МОЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ГНУЧКОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА
9.1. Формалізовані методи опису виробничих процесів
9.1.1. Моделі РТК на основі систем масового обслуговування
9.2. Мережі Петрі як моделі автоматизованих процесів
9.2.1. інформаційної комірки
9.2.2. Представлення моделі інформаційної комірки мережі Петрі
9.2.3. Приклад моделювання ГАВ мережею Петрі
9.2.4. Критерії ефективності
9.3. Імітаційне моделювання процесів y гнучкому автоматизованому виробництві
9.3.1. Характеристика методу
9.3.2. Процес створення імітаційноїмоделі
9.3.3.побудови концептуальних моделей ГАВ і РТК
9.3.4. Програмні засоби створення імітаційних моделей виробничих систем
Висновки
Література

Залишити відповідь