Єгорова І. Г. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

658(075.8)
Є30
Єгорова І. Г.
Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : навч. посіб. / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Н. С. Приймак. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 332 с. – (Вища освіта в Україні).

У посібнику послідовно викладено теоретичні відомості методичні матеріали і практичні питання з економіки, ортнізації та ефективності функціонування і розвитку інтегрованих структур-об’єднань підприємств. Він відповідає програмі підготовки студентів освітню-професійного рівня «спеціаліст» спеціальності «Економіка підприємства», має логічну структуру і включає 11 тематичних розділів.
Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1. Економічна роль об’єднань підприємств
1.2. Корпоративні форми організації бізнесу
1.3. Принципи побудови корпоративних об`єднань
1.4. Види корпоративних обєднань та їхня структура
1.5. Керовані змінні господарського механізму корпорацій
Контрольні питання й завдання
Література до розділу 1
РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Й КООПЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Спеціалізація та організація виробництва
2.2. Економічна ефективність спеціалізованих підприємств
2.3. Показники, форми, види кооперування
2.4.Особливосгі міжнародного виробничого кооперування
2.5. Види міжнародної предметної спеціалізації виробництва
Контрольні питання
Задачі для розв’язання
Література до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Державне регулювання холдингових об’єднань
3.2. Нормативно-правова база створення холдингів в Україні та контроль за процесами економічної концентрації
Контрольні питання й завдання
Задачі для розв’язання
Література до розділу 3
РОЗДІЛ 4. ХОПДИНГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ`ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
4.1. Холдинг. Поняття, функціонування, досвід роботи
4.2. Організація та управління холдинговими об’єднаннями в Україні
4.3. Досвід роботи холдингових об’єднань за кордоном
Контрольні питання й завдання
Задачі для розв’язання
Література до розділу 4
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ СТРУКТУРИ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ.
5.1. Види організаційних структур об’єднань підприємств
5.2. Організаційні форми і характерні риси корпоративних структур
Контрольні питання й завдання
Література до розділу 5
РОЗДІЛ 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
6.1. Сутність внутрішньої системи управління
6.2. Регулювання основних організаційно-економічних стосунків
6.3. Регулювання господарсько-організаційних структур
6.4. Регулювання руху акціонерного капіталу
6.5. Регулювання фондів акціонерного товариства
Контрольні питання й завдання
Література до розділу 6
РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ «ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВО» В ОБ’ЄДНАННЯХ ПІДПРИЄМСТВІ НАУКОВИХ УСТАНОВАХ
7.1. Поняття інновацій, закономірності розвитку технологій і форми організації інноваційного процесу
7.2. Організаційні форми інноваційних підприємств (об’єднань підприємств) і зв’язку науки з виробництвом
7.3. Етапи інноваційного процесу та організація циклу «дослідження – виробництво»
7.4. Цілі та типи інноваційно-технологічної політики об’єднань
7.5. Оцінка ефективності інновацій на засадах функціонально-вартістю аналізу (ФВА)
7.6. Організація та стратегічне планування науково-дослідної співпраці ТНК
Контрольні питання й завдання
Задачі для розв’язання
Тестові завдання для контролю знань
Література до розділу 7
РОЗДІЛ 8. ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
8.1. Фінансовий механізм об’єднань підприємств
8.2. Фінансово-економічні показники діяльності транснаціональних об’єднань підприємств
8.3. інвестиційна діяльність об’єднань підприємств та оцінка її ефективності
Контрольні питання й завдання
Задачі для розв’язання
Тестові завдання для контролю знань
Література до розділу 8
РОЗДІЛ 9. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП
9.1. Промислово-фінансові групи на економічному ринку: поняття, типи, функції, фінанси
9.2. Сучасний стан промислово-фінансових груп, управління діяльністю
9.3. Державне регулювання діяльності ПФГ в Україні
Контрольні питання й завдання
Тестові завдання для контролю знань
Література до розділу 9
РОЗДІЛ 10. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ РИНКІВ І ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ
10.1. Поняття, етапи розвитку міжнародного бізнесу та його відмінність від національної моделі підприємницької діяльності
10.2. Глобалізація економічного розвитку: сутність, характерні риси й
10.3. Характеристика ТНК як форми міжнародного об’єднання
10.4. Організаційне-правові форми ТНК
10.5. Механізм діяльності ТНК: структура управління, формування стратегії
10.6. Діяльність європейських ТНК у центральній частині Східної Європи
Контрольні питання й завдання
Задачі для розв’язання
Література до розділу 10
РОЗДІЛ 11. СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ПІДПРИЄМСТВ
11.1. Сутність, типи і мотиви створення стратегічних альянсів
11.2. Форми стратегічних альянсів
11.3. Міжнародні альянсові мережі
11.4. Етапи прийняття рішення про створення МСА та гібридна стратегія діяльності учасників МСА
Контрольні питання й завдання
Тестові завдання для контролю знань
Література до розділу 11
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
«Аналіз фінансово-економічного потенціалу розвитку ТНК»
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
ГЛОСАРІЙ

Залишити відповідь