Коваліско Н. В. Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства

ББК60.5
К56
Коваліско Н. В.
Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства : навч. посіб. / Н. В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 310 с. – (Вища освіта в Україні).

Навчальний посібник присвячено оригінальному підходу до стратифікаційного аналізу сучасного суспільства на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду вивчення соціальної нерівності. Описані базові перспективи такого підходу та його основні кон’юкції, розглянуто множинність критеріїв нерівності та їхню реконфігурацію у суспільствах, що трансформуються. Запропоновано авторську концепцію багатовимірного аналізу стратифікаційних порядків та обґрунтувано методику емпіричної фіксації розшарування українського суспільства.
За результатами численних емпіричних досліджень виявлено характер та динаміку стратифікаційних процесів у Львівському регіоні. Виділено основні соціальні страти та визначено їхні стратифікаційні профілі. встановлено ступінь консистентності/неконсистентності статусних позицій у різних соціальних стратах за двокомпонентного та трикомпонентного підходів. Спільне та відмінне у відтворенні стратифікаційних процесів з’ясовано у Львівському та Донецькому регіонах на прикладі м. Львова та м. Донецька. Проаналізовано само ідентифікаційні практики львів’ян та донеччан, характерні для них типи мобільної поведінки, життєві статті та рівень соціальної адаптації індивідів з різних страт. Особливості структурування соціуму інтерпретуються в контексті взаємозв’язків між різними стратифікаційними порядками, яким притаманна неоднакова здатність диференціювати простір нерівності.
Навчальний посібник призначений для магістрантів, аспірантів, викладачів, соціологів, слухачів післядипломної освіти та всіх тих, хто цікавиться теоретичними і прикладними проблемами сучасного структурування суспільства.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
МОДУЛЬ 1
Методологія та становлення принципів багатовимірного дослідження соціальної стратифікації
Розділ 1
Концептуальні засади та досвід вивчення стратифікаційних порядків у соціології
1.1. Концепції класоутворення у вивченні стратифікаційних порядків
1.2. Стратифікаційні порядки некласового типу
1.3. Принцип кон’юнкції в аналізі соціальної нерівності
1.4. Домінантна кон’юнкція: позицій & диспозиції
Розділ 2
Множинність стратифікаційного аналізу сучасного суспільства
2.1. Структурація соціального простору нерівності
2.2. Концепція капіталів як засіб представлення відносно простого стратифікаційного порядку
2.3. Методики та результати багатовимірного аналізу соціальної нерівності
Розділ 3
Реконфігурація стратифікаційних порядків у суспільствах, що трансформуються
3.1. Еволюція властивостей і характеристик стратифікаційних порядків
3.2. Досвід та особливості соціологічного спостереження за процесами трансформації структур нерівностей: об’єктивістська оптика
3.3. індивідуальні й групові адаптаційні практики як реакції на зміни у суспільстві
МОДУЛЬ 2
Методичні аспекти аналізу стратифікаційних порядків на регіональному рівні
Розділ 4
Регіональні стратифікаційні порядки: структурні та динамічні аспекти
4.1.Методика вивчення багатовимірних стратифікаційних порядків
4.2.Позиціонування населення у просторі нерівності регіону
4.3. Стратифікаційний профіль соціальних страт м.Львова
4.4. Соціально-статусна та класова ідентичності страт
4.5.Життєві стратегії, мобільний потенціал та рівень наявної соціальної адаптації страт
4.6. Стратифікаційні порядки Львова та Донецька: спільне та відмінне
Розділ 5
Комплексна кон’юнкція у вивченні стратифікації: позиції, диспозиціі, практики
5.1.Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків
5.2. Локалізація соціальних страт у просторі практик
5.3. Стратифікаційний порядок за кон’юнкцією “позиціі&диспозиції&практики”
5.4. Соціально-демографічні характеристики страт
Бібліографія
Додатки
Іменний покажчик

Залишити відповідь