Березін О. В. Управління потенціалом підприємства

ББК65.9(2)29
Б48
Березін О. В.
Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 308 с. – (Вища освіта в Україні).

Мета посібника полягає у поглиблені теоретичних і практичних знань щодо ефективного управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи.
Посібник розрахований на студентів та магістрантів економічних спец. вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ
Вступ
Тема 1. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу
підприємства
Тема 2. Оптимізація структури потенціалу підприємства
Тема 3. Парадигма управління потенціалом підприємства за вартісними критеріями
Тема 4. Інформаційне забезпечення та сучасні технології управління складними виробничими системами
Тема 5. Управління матеріально-технічним потенціалом підприємства
Тема 6. Система управління формуванням та використанням трудового потенціалу підприємства
Тема 7. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства
Тема 8. Система антикризового управління потенціалом підприємства
Тема 9. Управління результативністю використання потенціалу підприємства
Тема 10. Проектування систем управління потенціалом на сучасних підприємствах
Тема 11. Особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства
Предметний покажчик
Відповіді на тести
Література

Залишити відповідь