Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем

621.3
М34
     Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем : монографія / Ю. Я. Бобало, Б. Ю. Волочій, О. Ю. Лозинський, ін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с.

Висвітлено питання, які стосуються оцінки показників надійності складних радіоелектронних та електротехнічних систем, a також надійності протяжного забезпечення, що є складовою сучасних
програмно-апаратних систем. Основну увагу звернуто на початковий етап життєвого циклу технічних систем, на якому розробник визначає концепцію забезпечення їх надійності.
     Монографія становить інтерес для розробників відповідних технічних систем, наукових працівників, аспірантів, які займаються питаннями забезпечення та прогнозування надійності, a також для студентів, які готуються до майбутньої професійної діяльності у сфері надійнісного проектування.

Залишити відповідь