Лагоднюк О. А. Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків

711
Л14
Лагоднюк О. А.
     Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків : монографія / О. А. Лагоднюк, П. Г. Черняга. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 174 с.

Викладено нові науково-пратчні результат досліджень під час управління прибудинковими територіями багатоквартирних будинків з врегулюванням майнових відносин між власниками квартир та місцевої влади, а також з врахуванням їх прав на інше нерухоме майно та земельні ділянки.
     Буде корисною всім, хто займається реформуванням житлово-комунального господарства та управлінням земель населених пунктів, а також студентам, аспірантам і викладачам з напряму підготовки “Геодезія, картографія та землеустрій” та економіних спеціальностей.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ
1.1. Узагальнсна характеристика предметної сфери та класифікація напрямів сучасних досліджень
1.2. Аналіз нормативно-правовою забезпечення формування цілісних житлових комплексів (кондомініумів) деяких країн
1.3. Стан проблеми в Україні
1.4. Завдання та напрями вдосконалення формування інституту цілісних житлових комплексів
РОЗДІЛ 2.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
2.1. Класифікація, структура та принципи формування цілісних майнових комплексів житлової забудови
2.2. Концептуальні засади формування нормативно-правового забезпечення прибудинкових територій
2.3. Порядок та методика визначення прибудинкових часток одиниць нерухомості житлових комплексів ОСББ
2.4. Обґрунтування системи факторів формування прибудинкових територій житлових комплексів ОСББ
2.5. Дослідження реєстрації цілісних житлових комплексів у напрямку розвитку ЗD-кадастру
2.6. Розгляд та аналіз галузевих стандартів
РОЗДІЛ 3.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
3.1. Особливості застосування ГІС-технологій у проекті встановлення прибудинкових територій
3.2. Функціональна модель ГІС формування прибудинкових територій
3.3. База геопросторових даних проекту ГІС
3.4. Структура профільного набору геопросторових даних для геінформаційного забезпечення ведення ЗD-кадастру
3.5. Формування зон з особливими умовами використання територій
3.6. Впровадження результатів досліджень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Залишити відповідь