Верес О. М. Технології підтримання прийняття рішень

004(075.8)
В31
Верес О. М.
     Технології підтримання прийняття рішень : навч. посібник / О. М. Верес. – 2-ге вид. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 248 с. – (Консолідована інформація).

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних принципів та практики побудови математичних моделей різноманітних систем з метою використання обчислювальної техніки для управління економічними, виробничими та іншими процесами.
     Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю “Консолідована інформація”, галузі знань “Специфічні категорії” та споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами як дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

Залишити відповідь