Бурштинська Х. В. Аерокосмічні знімальні системи

528(075.8)
Б91
Бурштинська Х. В.
     Аерокосмічні знімальні системи : підручник / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 316 с.

Розглянуто загальну модель дистанційного зондування Землі, основні типи космічних та авіаційних апаратів, їх можливості та характеристики.
Книга буде корисною для студентів, аспірантів, науковців – фахівців у галузі геодезії.
Розглянуто загальну модель дистанційною зондування Землі, основні типи космічних та авіаційних, зокрема і безпілотних, літальних апаратів, їх можливості та характеристики. Подано принципи формування зображень, структуру, конструктивні особливості, передавальні можливості та технічні характеристики фотографічних,
оптико-електронних, оптико-механічних, інфрачервоних, лазерних, мікрохвильових радіометрів (радіотеплових) та радіолокаційних знімальних систем.
     Розглянуто багаюспектральні та гіперспектральні знімальні системи, викладено принципи побудови цифрових моделей рельєфу з використанням лазерних та радіо-локаційних знімальних систем. Подано структуру та основні технічні характеристики супутникових наземних приймальних станцій.
     Книга буде корисною для студентів, аспірантів, науковців – фахівців у галузі дистанційного зондування Землі, геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

ЗMICT

Вступ
1. Загальна модель дистанційного зондування Землі
1.1. Дистанційне зондування як основа дослідження природних об’єктів, процесів та явищ
1.1.1. Тематичні завдання дистанпійного зондування
1.1.2. Аерокосмічиий знімальний комплекс
1.2. Hociї аерокосмічної апаратури
1.2.1. Літальпі авіаційні апарати
1.2.2. Орбіти космічних літалышх апаратів
1.2.3. Типи космічиих літалних апаратів
1.2.4. Ресурсні супутиики Землі
1.2.5. Космічні кораблі, орбітальні станції
1.3. Аерокосмічні знімальні системи
1.3.1. Спектральний діапазон
1.3.2. Загальна характеристика знімальних систем
1.3.3. Класифікація знімальних систем
Контрольні питання
2. Лінійна просторова-частотна модель знімальних систем
2.1. Структурна схема передавального комплексу. Принципи формування зображень
2.2. Передавальні властивості знімальних систем
2.3. Поняття просторової гармоніки
2.4. Просторово-частотні передавальні функції знімальних систем
Контрольні питання
3. Знімальні системи з одночасною побудовою та записом (фотографічні)
3.1. Оптичні основи побудови зображення
3.1.1. Основні характеристики оптичної системи
3.1.2. Світлорозподіл оптичної системи
3.1.3. Зсув зображення. Компенсатори зсуву
3.1.4. Розрізнювальна здатність  аерофотооб’єктива
3.1.5. Оптична передавальна функція аерофотооб’єктива
3.2. Класифікація та будова аерофотокамер і космічних фотографічних камер
Контрольні питания
4. Сенсори фотографічних знімальних систем
4.1. Структура фотоемульсійного шару. Будова чорно-білих фотоматеріалів
4.2. Сенсибілізація. Сенсибілізовані фотоматеріали
4.3. Кольорові та спектрозональні фотоматеріали
4.3.1. Адитивний та субтрактивний синтез кольору
4.3.2. Будова кольорових та спектрозональних фтоматеріалів
4.4. Багатоспектральна фотографія
Контрольні питання
5. Метрологія аерокосмічних зображень
5.1. Сенситометрія
5.1.1. Суть сенситометричних випробувань
5.1.2. Характеристична крива та сенситометричні характеристики аерофотоплівок
5.1.3. Сенситометричні системи
5.1.4. Сенситометрія кольорових матеріалів
5.1.5. Визначення спектральної чутливості аерофотоплівок
5.2. Структурометрія
5.2.1. Структурні властивості фотографічннх матеріалів
5.2.2. Характеристики різкості аерофотоплівок
5.2.3. Розрізненність аерофотозображень
5.2.4. Функція передавання модуляції аерофотоматеріалів
5.2.5. Визначення розрізнювальної здатності фотографічної системи
5.3. Наближений метод визначення функції передавання модуляції знімальних систем
Контрольні питання
6. Знімальні системи 3 одночасною побудовою та неодночасним записом (телевізійні та оптико-електронні)
6.1. Телевізійні знімальні системи
6.1.1. Структурні схеми телевізійних знімальних систем
6.1.2. Типи телевізійних систем
6.2. Принцип формування цифрового зображення в оптико-електронних знімальних системах
6.2.1. Загальна схема отримання зображення
6.2.2. Структурна схема ПЗЗ-елемента
6.2.3. Архітектура ПЗЗ-матриць
6.2.4. Створення кольорового зображення на ПЗЗ-матрицях
6.3. Радіометрична якість зображень
6.3.1. Основні характеристики оптико-електронних знімальних сенсорів
6.3.2. Аналого-цифровий перетворювач
6.3.3. Пристрій зберігання інформації
Контрольні питання
7. Типи авіаційиих та космічиих оптико-електронних знімальних систем
7.1. Принцип знімання матричними та лінійковими оптико-електронними камерами
7.2. Знімальні системи матричного типу
7.2.1. Оптико-електронна камера DMC
7.2.2. Оптико-електронна камера UltraCamD
7.3. Оптико-електронні знімальні системи лінійкового типу
7.3.1. Знімальні камери ADS 40, ADS 80
7.3.2. Оптика-електронна камера HRSC
7.3.3. Конструкція оптико-електронної камери 3-DAS-l
7.3.4. Формування зображення знімальною системою 3-DAS-l
7.4. Оцінка якості зображень оптико-електронних систем
7.5. Оцінка розрізнювальноі здатності оптико-електронних систем
7.6. Багатоспектральні оптико-електронні знімальні системи
7.7. Гіперспектральні аерокосмічні системи
7.7.1. Технічні характеристики гіперспектральних систем
7.7.2. Гіперспектральний супутниковий сенсор Hyperion
7.7.3. Гіперспектральний супутниковий сенсор CHRIS
7.7.4. Гіперспектральні авіаційні сенсори
7.7.5. Передавальні властивості гіперспектральних аерокосмічних зображень
Контрольні питання
8. Знімальні системи з неодночасною побудовою та неодночасним записом (сканувальні)
8.1. Оптико-механічні сканувальні системи
8.1.1. Загальні схеми оптико-механічного сканування
8.1.2. Багатоспектральні сканери з оптико-механічним способом сканування
8.2. Інфрачервоні знімальні системи
8.2.1. Основні засади інфрачервоного знімання
8.2.2. Апаратура для інфрачервоного знімання
8.3. Інтегровані аерознімальні камери, які встановлюються на безпілотних літальних aпаратах
8.4. Лазерні знімальні системи
8.4.1. Принципи лазерного сканування місцевості
8.4.2. Апаратура для лазерного сканування
8.4.3. Батиметрія
8.4.4. Особливості опрацювання даних лазерного сканування
Контрольні питання
9. Рядіохвильові знімальні системи
9.1. Мікрохвильові радіометри (радіотеплові знімальні системи)
9.2. Радіолокаційні знімальні системи
9.2.1. Принцип формування зображень радіолокаційними знімальними системами
9.2.2. Радіолокаційні системи бічною огляду з реальною антеною
9.3. Радіолокаційні аерокосмічні системи із синтезованою апертурою антени (PCA).
9.3.1. Принципи синтезування апертури
9.3.2. Інтерферометрія
9.3.3. Супутникові РСА
9.3.4. Авіаційні РСА
Контрольні питання
10. Супутникові наземні приймальні станції
10.1. Структура супутникових наземних приймальиих станцій
10.2. Технічиі характеристики наземних приймальиих станцій
Контрольні питання
Перспективні напрями розвитку аерокосмічних знімальних систем
Список лператури

Залишити відповідь