Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції

725(075.8)
Б77
Бойко Х. С.
     Типи будинків та архітектурні конструкції : навч. посібник / Х. С. Бойко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 194 с.

Розглянуто типи будинків, класифікацію та основні відомості про будівлі і споруди. Описано архітектурно-конструктивну структуру споруди, наведено головні конструктивні елементи житлових та громадських будівель, а також основні вимоги до них. Висвітлено основні тенденціі’ в архітектурі та будівництві, проблеми ревіталізації історичних промислових будівель зокрема. Матеріал видання
ґрунтується на чинних в Україні нормативних документах. Стисло подані необхідний теоретичний матеріал, основні архітектурні терміни та визначення. Посібник ілюстований схемами, рисунками, кресленнями, таблицями.
     Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом “Дизайн”. Буде корнсним студентам під час виконання самостійних позааудиторних робіт, курсового проектування, а також дипломного проектування на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “сиеціаліст”, “магістр”.

ЗМІСТ

Передмова
Розділ 1 Класифікація будівель і споруд
1.1. Житлові будівлі і споруди
1.2. Громадські будівлі і споруди
Питання для самоконтролю
Розділ 2 Основні відомості про будівлі і споруди
2.1. Житлові будівлі і споруди
2.1.1. Основні габарити приміщень та техніко-економічні показники житлових будівель
2.1.2. Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла
2.1.3. Особливості нормування та проектування
2.1.4. Типи розташування будинків у забудові
2.1.5. Формування об’ємне-планувальної та конструктивної структури житлових будинків
2.1.6. Нежитлові приміщення у житлових будинках
2.1.7. Санітарно-гігієнічні вимоги до житлових будинків
2.1.8. Однородинний житловий будинок
2.1.8.1. Фактори, що впливають на формування житла
2.1.8.2. Типи однородних житлових будинків
2.2. Громадські будівлі і споруди
2.2.1. Функціональні процеси у громадських будівлях і спорудах та функціональний взаємозв’язок приміщень
2.2.2. Типи об’ємно-просторових структур та архітектурно-планувальних схем громадських будівель і споруд
2.2.3. Структурні вузли громадських будівель і споруд
2.2.4. Основні габарти приміщень та техніко-економічні показники
2.3. Протипожежні заходи та безпека констукцій будівель і споруд
2.3.1. Пожежно-технічна класифікація будівельних матеріалів та конструкцій будівель і споруд
2.3.2. Протипожежні перешкоди та обмеження поширення пожежі
2.3.3. Забезпечення безпечної евакуації людей у будівлях і спорудах
Питання для самоконтролю
Розділ 3 Формування архітектурного простору
3.1. Архітектурний простір
3.2. Основні частини будівлі
3.3. Види навантажень
3.4. Основні вимоги до будівель
Питання для самоконтролю
Розділ 4 Архітектурно-конструктивна структура споруди
4.1. Несучі та огороджуючі конструкції. Будівельні конструкції будівлі. Несучий кічтяк будівлі
4.2. Конструктивні схеми, об’ємно-планувальні розміри будівель
4.3. Стійково-балкова система, структура класичних ордерів
4.4. Розміри простору
Питання для самоконтролю
Розділ 5 Конструктивні елементи житлових та громадських будівель
5.1. Фундаменти
5.1.1. Основа фундаменту
5.1.2. Основні вимоги, конструктивні схеми фундаментів, матеріали
5.1.3. Гідроізоляція будівель
5.2. Стіни
5.2.1. Конструкції стін, форми стін, отвори в стінах
5.2.2. Основні вимоги, матеріали, кладка стін, система перев’язок
5.2.3. Основні елементи стін: горизонтальні та вертикальні членування
5.2.4. Функція перегородок
5.3. Перекриття
5.3.1. Основні вимоги, типи перекриттів
5.3.2. Конструкції підлоги, матеріали
5.3.3. Стеля. Підвісні стелі. Висота стелі і масштаб. Форми стелі. Стелі та освітлення. Стелі та акустика
5.4. Дах
5.4.1. Конструкція даху, вимоги, матерали
5.4.2. Основні конструктивні елементи, типи дахів
5.4.3. Покрівля, суміщений дах, водовідвід
5.5. Вікна
5.5.1. Конструкції, функціонування вікон
5.5.2. Масштаб вікон
5.5.3. Природна вентиляція. Передавання сонячного тепла. Інсоляція. Вікна і планування простору
5.6. Двері, ворота
5.6.1. Конструкції,  функціонування дверей
5.6.2. Дверні коробки. Двері і планування простору
5.7. Сходи
5.7.1. Розміри та конструкції сходових маршів
5.7.2. Планування сходів. Сходи та планування простору
5.8. Пандуси, ліфти, ескалатори
5.9. Інженерне обладнання будинків
Питання для самоконтролю
Розділ 6 Сучасні тенденції в будівництві та архітектурі
6.1. Висотне будівництво
6.1.1. Виникнення та розвиток багатоповерхового будівництва
6.1.2. Багатоповерхове житло: чинники комфортності та поверховість
6.1.3. Образ і тектоніка висотних споруд: вітчизняний та закордонний досвід
6.2. Пром арт: концепції та перспективи використання промислових просторів
Питання для самоконтролю
Додаток А. Терміни і визначення
Додаток Б. Перелік видів громадських будівель та споруд
Додаток В. Класифікація інженерних споруд
Додаток Г. Проектна пропозиція: однородинний одноповерховий житловий будинок
Список літератури

Залишити відповідь