Мазепа С. С. Електрообладнання промислових підприємств

621.3(075.8)
М14
Мазепа С. С.
     Електрообладнання промислових підприємств : навч. посібник для вузів / С. С. Мазепа, Я. Ю. Марущак, А. С. Куцик. – 2-ге вид., стереотип. – Львів : Магнолія – 2006, 2010. – 260 с. – (Вища освіта в Україні).

В навчальному посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного автоматизованого виробництва: кранових механізмів, ліфтів, металорізальних: верстатів, ковальсько-пресових машин, прокатних станів, механізмів неперервного транспорту, компресорів, вентиляторів, помп. Описано методи розрахунку і вибору електроприводу і схем керування таким електрообладнанням. Теоретичні питання закріплені на конкретних прикладах розв’язання практичних задач.
     Посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації та для інженерно-технічного персоналу з обслуговування названного електрообладнання.

ЗМІСТ

Передмова
РОЗДІЛ 1. ЗАСАДИ ТЕПЛОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
1.1. Основи теплових розрахунків електрообладнання
1.2. Керовані джерела живлення
РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КРАНОВИХ    МЕХАНІЗМІВ
2.1. Крани, їх електродвигуни та режими роботи
2.2. Вибір приводних двигунів для кранових механізмів
2.3. Вимоги до систем керування електроприводами кранових механізмів і електрообладнання гальмівних пристроїв
2.4. Контактні схеми керування електроприводами кранових механізмів
2.5. Розрахунок та вибір пускорегулювальних резисторів для релейно-контакторного керування
2.6. Малоконтактні і безконтактні схеми керування крановими електроприводами
2.7. Приклад розрахунку і вибору елементів кранового електропривода
РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ЛІФТІВ
3.1. Характеристика ліфтів, вибір електродвигунів і вимоги до електроприводів ліфтів
3.2. Вимоги до систем керування електроприводами ліфтів
3.3. Схеми керування електроприводами ліфтів
3.4. Приклад розрахунку і вибору силового електрообладнання пасажирського ліфта
РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ, КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИХ МАЩИН І ПРОКАТНИХ СТАНІВ
4.1. Технологія металообробки. Розрахунок потужності електродвигунів і способи керування швидкістю верстатних механізмів
4.2. Схеми керування електроприводами механізмів металорізальних верстатів
4.3. Електрообладнання ковальсько-пресових машин
4.4. Електрообладнання головних механізмів прокатних станів
4.5. Електрообладнання допоміжних механізмів прокатних етапів
4.6. Відомості про системи керування механізмами прокатних станів
4.7. Основи оптимізації динамічних процесів у електроприводах
РОЗДІЛ 5. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕПЕРЕРВНОГО ТРАНСПОРТУ
5.1. Механізми неперервного транспорту. Вибір приводних електродвигунів
5.2. Вимоги до електроприводів механізмів неперервного транспорту
5.3. Керування механізмами неперервного транспорту
5.4. Приклад розрахунку та вибору електродвигуна конвеєра
РОЗДІЛ 6. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КОМПРЕСОРІВ, ВЕНТИЛЯТОРІВ І ПОМП
6.1 . Відомості про компресори, вентилятори і помпи
6.2.Вибірприводних двигунів
6.3. Схеми керування електроприводами компресорів,помп і вентиляторів
6.4. Вибір елементів    асинхронно-вентильних каскадів(АВК) і розрахунок електроенергетичних  показниківелектроприводівзАВК
6.5. Приклад вибору елементів АВК і розрахункуелектроенергетичних показників електроприводу з АВК
ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь