Паранько І. С. Геолого-географічна історія України

551
П18
Паранько І. С.
     Геолого-географічна історія України : [навч. посібник] / І. С. Паранько, С. В. Ярков. – КривойРог : Видавничий дім, 2006. – 110 с.

Подано загальні відомості про склад і будову основних геоструктурних  елементів України. Розкрито особливості геологічного розвитку та палеогеографії її  території від докембрійського часу до антропогену з характеристикою історикотектонічного тренду, зміни кліматичних умов розвитку органічного світу, геоморфологічних елементів, ландшафтів та інших складових природного середовища. В додатках подано термінологічний словник і чинні стратиграфічні схеми докембрію, палеозою, мезозою та кайнозою.
     Для студентів географічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, a також викладачів природничих ліцеїв, коледжів і вчителів середніх загальноосвітніх шкіл.

ЗМІСТ

Передмова
1. Характеристика основних геоструктурних елементів території України
1.1 . Особливості будови літосфери території України
1.2. Платформені області України
1.2.1. Східно-Європейська платформа
1.2.2. Західно-Європейська платформа
1.2.3. Скіфська платформа
1.3. Складчасті області України
1.3.1. Герцинські складчасті споруди
1.3.2. Кіммерійсько-альпійські складчасті споруди
1.3.3. Альпійські складчасті споруди
2. Історія полого-географічного розвитку території України
2.1. Докембрійський період
2.2. Палеозойська ера
2.3. Мезозойська ера
2.4. Кайнозойська ера
Література
Додатки
Термінологічний словник
Загальна стратиграфічна шкала докембрію
Загальна стратиграфічна шкала палеозою
Загальна стратиграфічна шкала мезозою
Регіональна стратиграфічна шкала неогену та палеогену України
Загальна стратиграфічна шкала четвертинних відкладів України

Залишити відповідь