Трегуб В. Г. Проектування систем автоматизації

65(075.8)
Т66
Трегуб В. Г.
     Проектування систем автоматизації : навч. посібник / В. Г. Трегуб. – Київ : Ліра-К, 2014. – 342 с.

Висвітлено основи інженерно-технічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об’єднаних в обчислювальні мережі. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Може бути використаний науково-технічними працівниками та спеціалістами в галузі сучасних систем автоматизації.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ
1.1.Стадія проектування у життєвому циклі систем автоматизації
1.2. Послідовність проектування систем автоматизації
1.3. Склад і зміст проектної документації
1.4. Використання нормативних документів
1.5. Управління проектами
Тести для самоперевірки
2. РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ВИБІР ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ СИСТЕМИ
2.1. Загальна структура системи та задачі її визначення
2.2. Програмно-технічна платформа системи та задачі її визначення
2.3. Особливості життєвою циклу програмного забезпечення
2.3.1. Основні процеси
2.3.2. Процеси підтримки та організаційні процеси
2.4. Формалізація задачі вибору програмно – технічних засобів
2.4.1. Загальна характеристика задачі
2.4.2. Однокритеріальна багатопараметрична процедура
2.5. Вибір оптимальної структури системи
2.6. Вибір програмно-технічного комплексу
2.7. Вибір SСАDА-програми
Тести для самоперевірки
3.ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
3.1. Завдання розроблення схеми автоматизації
3.2. Виконання схеми автоматизації
3.2.1. Технологічна частина схеми
3.2.2. Засоби автоматизації
3.3. Вибір технічних засобів
3.3.1. Вибір типу мікропроцесорного контролера та їх кількості
3.3.2. Визначення апаратного складу контролерів блочного виконання
3.3.3. Визначення апаратного складу контролерів шафового виконання
3.3.4. Вибір засобів реалізації регулювальних дій
3.3.5. Вибір засобів тримання інформації про стан об’єкту
3.3.6. Вибір засобів подання інформації оператору
Тести для самоперевірки
Задачі для самоперевірки
4. ПРОЕКТУВАННЯ ПРИНЦИПОВИХ СХЕМ
4.1. Загальна характеристика принципових схем
4.2. Розроблення принципових релейних схем
4.2.1. Складання алгоритму роботи схеми
4.2.2. Розроблення структурної релейної схеми
4.2.3. Перехід до принципової схеми
4.2.4. Графічне виконання принципової схеми
4.3. Розроблення принципових мікропроцесорних схем
4.3.1. Послідовність розроблення схем
4.3.2. Формування входів-виходів у схемах з контролерами блочного виконання
4.3.3. Формування входів-виходів у схемах з контролерами щитовою виконання
4.4. Проектування схем управління і сигналізації
4.4.1. Проектування схем сигналізації
4.4.2. Проектування схем управління
4.5. Принципові схеми живлення
4.5.1. Принципові схеми електроживлення
4.5.2. Принципові схеми пневможивлення
4.6. Принципові схеми обчислювальних мереж
Тести для самоперевірки
Задачі для самоперевірки
5. ПРОЕКТУВАННЯ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ
5.1. Загальна характеристика пунктів управління
5.2. Вибір щитових конструкцій
5.3. Розміщення приладів і апаратури на щитових конструкціях
5.4. Проектування внутрішньої проводки
5.5. Розміщення пунктів управління
5.6. Виконання завдань на виготовлення щитів і пультів
5.7. Проектування пунктів управління з контролерами
5.7.1. Проектування пунктів управління з контролерами блочного виконання
5.7.2. Проектування пунктів управління з контролерами шафового виконання
5.8. Проектна документація пункту управління
Тести для самоперевірки
Задачі для самоперевірки
6. ПРОЕКТУВАННЯ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ
6.1. Проектування електричних проводок
6.1.1. Вибір способу виконання і прокладання електропроводки
6.1.2. Вибір кабелів і проводів
6.1.3. Вибір захисних і підтримуючих конструкцій
6.2. Проектування трубних проводок
6.3. Проектування ліній зв’язку обчислювальних мереж
6.3.1. Характеристика фізичного середовища передачі даних
6.3.2. Проектування волоконно-оптичних систем передавання
Інформації
6.4. Структуровані кабельні системи
6.5. Схеми та креслення зовнішніх проводок
6.5.1. Схеми та таблиці з’єднань і підмикань зовнішніх проводок
6.5.2. Креслення розташування проводок і устаткування
Тести для самоперевірки
Задачі для самоперевірки
Додадки
Додаток 1. Перелік використаних стандартів
Додаток 2. Форми специфікацій переліків і таблиць
Додаток 3. Щитові конструкції
Додаток 4. Кабелі І проводи
Предметний покажчик
Прийняті умовні скорочення (україномовні)
Прийняті умовні скорочення (англомовні)
Література

Залишити відповідь