Кучма М. М. Цивільна оборона (цивільний захист)

ББК68.69я73
К95
Кучма М. М.
     Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посібник / М. М. Кучма. – 3-тє вид., допов. і випр. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 296 с.

Посібник відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни “Цивільна оборона” для вищих закладів освіти I – IV рівнів акредитації, затвердженої Міністерством освіти і науки Україні. Особливу увагу приділено питанням структури цивільного захисту України, його удосконаленню і розвитку, запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації, антитерористичній готовності населення, засобам індивідуальною захисту. Окремим розділом подано основні нормативно-правові матеріали з цивільної оборони України.
     Може бути використаний як підручник на курсах підвищення кваліфікації вчителів, працівників галузевих міністерств.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Структура цивільної оборони (цивільного захисту) України
1.1. Основні положення “Концепції цивільної оборони України” і Закону “Про цивільну оборону України”
1.2. Основні Положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту”
1.3. Структура, роль та завдання Міністерств України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
1.4. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
1.4.1. Структура і завдання єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенною і природного характеру
1.4.2. Організаційна структура цивільної оборони підприємства, установи і організації
Розділ 2. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічною та соціально-політичною характеру
І. Загальні відомості про надзвичайні ситуації
2. Надзвичайні ситуації техногенною характеру та їх можливі, наслідки
2.2.1. Класифікація факторів враження джерел надзвичайних техногенних ситуацій
2.2.2. Номенклатура і параметри факторів ураження техногеннихНС, що затриматися для контролю і проектування
2.3. Надзвичайні ситуації природною характеру та їх можливі наслідки
2.3.1. Перелік факторів ураження джерел природних надзвичайних ситуацій та характер їх дії
2.3.2. Геологічно небезпечні явища
2.3.3. Стихійні явища екзогенного походження
2.3.4. Метеорологічно небезпечні явища
2.3.5. Гідрологічні надзвичайні ситуації
2.3.6. Масові інфекційні захворювання та отруєння людей
2.4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного і воєнного характеру та їх можливі наслідки
Розділ 3. Основи захисту об’єкта господарської діяльності у надзвичайних ситуаціях
3.1. Організаційно-управлінські заходи запобігання й усунення надзвичайної ситуації на об’єкті
3.2. Можлива обстановка на території суб’єкта господарської діяльності внаслідок надзвичайних ситуацій
3.2.1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру
3.2.2. Надзвичайні ситуації природного, екологічного та соціально-політичного характеру
3.3. Висновки та обставини. які впливають на організацію і проведення заходів цивільної оборони суб’єктом господарської діяльності
3.4. Стан постійної готовності цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності
3.4.1. Приведення в готовність органів управління суб’єкта господарської діяльності
3.4.2. Порядок та організація виконання основних заходів ЦО
Розділ 4. Діяльність організацій щодо захиступерсоналу, населення і прилеглої території
4.1. Сховища цивільної оборони
4.2. Протирадіаційні укриття
4.3. Укриття простішого типу
4.4. Загальні вимоги до розміщення, будівництва та використання захисних споруд цивільної оборони
4.5. Експлуатація та утримання захисних споруд у мирний час
4.6. Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільній обороні
4.7. Дії робітників, службовців та населення при попереджувальному сигналі “увага всім!” та мовному
інформуванні управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Розділ 5. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єкті господарської діяльності
5.1. Організація управління, оповіщення і зв’язку в районі надзвичайної ситуації
5.2. Рішення начальника цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності на ліквідацію наслідків
надзвичайних ситуацій
5.2.1. План на рішення ліквідації наслідків аварій
5.2.2. План на рішення ліквідації наслідків аварій з викидом хімічно небезпечних речовин ( ХНР)
5.2.3. Завдання виконавців заходів цивільної оборони
5.3. Положення про евакуаційну комісію суб’єкта господарювання
5.4. Заходи безпеки при виконанні РНАВР
Розділ 6. Правила поведінки і дій населення під час надзвичайних ситуацій
6.1. Деякі поради населенню щодо дій в екстремальних ситуаціях
6.2. Дії населення і правила поведінки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах
6.3. Дії населення і правила поведінки при аваріях на атомних енергетичних установках
6.4. Правила поведінки населення при пожежах
6.5. Правила поведінки і дій населення при загрозі виникнення і виникненні аварій на мережах газозабезпечення
6.6. Правила поведінки і дій населення при загрозі ураження парами ртуті
6.7. Правила поведінки і дій населення в осередку інфекційних захворювань
6.8. Само- і взаємодопомога при ураженнях і травмах
6.9. Деякі порати щодо правил збирання грибів та профілактики отруєння ними
6.10. Поради населенню щодо захисту від деяких несприятливих факторів природного середовища
6.11. Поради щодо впливання питної води
Розділ 7. Радіаційно небезпечні об’єкти. Прилади радіаційного та дозиметричного контролю
7.1. Радіаційно небезпечні об’єкти
7.2. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю
7.3. Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 і ДР-97
Розділ 8. Хімічно небезпечні об’єкти та організація спеціальної обробки техніки і майна
8.1. Хімічно небезпечні об’єкти. Хімічно небезпечні речовини особливості їх впливу на організм людини
8.2. Прилади хімічної розвідки для сильнодіючих та бойових отруйних речовин
8.3. Організація спеціальної обробки техніки і майна при зараженні РР, ХР і БЗ
Розділ 9. Класифікація та основні характеристики засобів індивідуального захисту
9.1. Засоби індивідуального захисту органів дихання та шкірних покровів
9.2. Медичні засоби індивідуального захисту та правила їх використання
Тести для контролю знань з дисципліни
Відповіді до тестів
Короткий термінологічний словник
Список використаної та рекомендованої літератури

Залишити відповідь