Рейцен Є. О. Організація і безпека міського руху

656(075.8)
Р35
Рейцен Є. О.
     Організація і безпека міського руху : навч. посібник / Є. О. Рейцен. – Київ : ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2014. – 454 с.

У посібнику розглянуто основні поняття, що стосуються транспортних систем міст і їх характеристик. Визначається місце міського пасажирського транспорту, організації і безпеки міського руху в містобудівному проектуванні. Викладено методи планування і проведення обстежень характеристик інтенсивності руху транспорту і пішоходів у містах. Розглядаються оптимальні методи управління транспортною системою міста і раціональні методи забезпечення безпеки міського руху
     Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». Може бути корисним загалу спеціалістів, що займаються розплануванням міст і проектуванням іх транспортних систем.

ЗМІСТ

Прийняті скорочення

ПЕРЕДМОВА АВТОРА

ВСТУП

Розділ 1. ПЛАН МІСТА ЯК ОСНОВА ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
1.1. Проблеми міського пасажирського транспорту, організації і безпеки міського руху у містобудівному проектуванні
1.2. Схеми розпланування міст і їх характеристика
1.3. Класифікація об’єктів транспортної інфраструктури
1.4. Транспортна система міста і її характеристики
1.5. Основи транспортної політики у містах
     Література до розділу
     Питання для самоконтролю

Розділ 2. МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
2.1. Загальні положення
2.2. Розвиток міського пасажирського транспорту
2.3. Класифікація міського транспорту
2.4. Основні показники роботи міського пасажирського транспорту
2.5. Характеристики основних видів міського пасажирського транспорту
     Література до розділу
     Питання для самоконтролю

Розділ 3. ПЛАНУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ ВЕЛИЧИН ІНТЕНСИВНОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТУ
3.1. Транспортний ритм міста
3.2. Дослідження інтенсивності руху транспорту
3.3. Класифікація пунктів обстеження інтенсивності руху транспорту у містах
3.4. Методика проведення обстежень і обробка їх результатів
3.5. Планування і проведення обстежень величин швидкості руху
3.6. Методика проведення обстежень величин затримок транспорту
     Література до розділу
     Питання для самоконтролю

Розділ 4. УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТ НИМИ СИСТЕМАМИ МІСТ
4.1. Особливості організації і регулювання міського руху у транспортних вузлах в одному рівні
4.2. Автоматизовані системи управління дорожнім рухом
4.3. Раціональні методи організації і забезпечення безпеки руху на мостових переходах
     4.3.1. Стан аварійності та її аналіз на мостових переходахУкраїни
4.4. Удосконалення і розвиток системи вантажного транспорту у містах України
     Література до розділу
     Питання для самоконтролю

Розділ 5. РАЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ПІШОХОДІВ І ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
5.1. Проблема безпеки руху пішоходів і велосипедістів
5.2. Пішоходи. Коротка історична довідка. Класифікація пішохідних просторів
5.3. Теорія пішохідного руху
     5.3.1. Параметри, що характеризують пішохідний рух
     5.3.2. Моделювання пішохідних потоків
     5.3.3. Дослідження соціального аспекту пішохідного руху
5.4. Велосипедисти. Коротка історична довідка
5.5. Теорія велосипедного руху
5.6. Обстеження характеристик велосипедного руху
5 7. Економічні розрахунки при влаштуванні велосипедної інфраструктури
     Література до розділу
     Питання для самоконтролю

Розділ 6. ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ МІСЬКОГО РУХУ І ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
6.1. Коротка історична довідка
6.2. Класифікація дорожньо-транспортних ситуацій
6.3. Прогноз автомобілізації і ДТП
6.4. Інформаційний підхід до оцінки безпеки міського руху
6.5. Містобудівні фактори і безпека руху
6.6. Оцінка питомої небезпеки магістралі
     6.6.1. Методи зниження транспортного навантаження на ВДМ міста
     Література до розділу
     Питання для самоконтролю

Розділ 7. ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕНПЯ МІСТА І БЕЗПЕКА РУХУ
7.1. Класифікація видів зовнішнього освітлення міст
7.2. Нормування зовнішнього освітлення з точки зору безпеки руху
7.3. Режими роботи зовнішнього освітлення і безпека руху
7.4. Генеральний план освітлення міста
7.5. Місце зовнішнього освітлення у проблемі безпеки міського руху
7.6. Аудит зовнішньою освітлення і безпека руху
     Література до розділу
     Питання для самоконтролю

Розділ 8. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ТРАНСПОРТНИХ ПИТАННЯХ МІСТОБУДІВНИЦТВА
8.1. Історична довідка
8.2. Меюдика розподілу міста на розрахункові підрайони
8.3. Застосування теорії графів для моделювання транспортних потоків у містах
8.4. Застосування методів математичної статистики у дослідженнях вуличного і дорожнього руху
8.5. Застосування непараметричних статистичних методів для оцінки ефективності транспортних послуг
8.6. Транспортна задача лінійного програмування
8.7. Методика розрахунку і оптимізації режиму регулювання світлофора
     Література до розділу
     Питання для самоконтролю

ПІСЛЯМОВА
Список літератури
Додатки 1 – 20

Залишити відповідь