Бакка М. Т. Маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт

622.1(075.8)
Б19
Бакка М. Т.
     Маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт : навч. посібник / М. Т. Бакка, В. О. Назаренко. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 196 с.

В посібнику викладені теоретичні основи і практичні аспекти створення опорних і зйомочних мереж, виконання легальних маркшейдерських зйомок кар’єрів. Детально розглянуті маркшейдерські роботи при будівництві і експлуатації кар’єрів, відвалів, приміщень і споруд проммайданчика.
     Ретельно і змістовно викладено маркшейдерське забезпечення дражних розробок розсипищ, гідравлічних, бульдозериих і скреперних розробок розсипних та морських родовищ. Велика увага приділена маркшейдерським спостереженням за стійкістю кар’єрів і відвалів, обліку руху запасів корисної копалини.

ЗМІСТ
ВСТУП
ГЛАВА 1. СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ОПОРНИХ І ЗЙОМОЧНИХ ПУНКТІВ ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ
1.1. Створення опорних мереж
1.2. Зйомочна основа кар’єрів
Контрольні запитання для самоперевірки
ГЛАВА 2. ДЕТАЛЬНІ МАРКШЕЙДЕРСЬКІ ЗЙОМКИ КАР’ЄРІВ
2.1. Задачі, об’єкти, способи і терміни зйомок
2.2. Ординатна зйомка
2.3. Тахеометрична зйомка
2.4. Мензульна зйомка
2.5. Стереофотограмметрична зйомка
2.6. Зйомка профілів відкосів високих уступів
Контрольні заптання для самоперевірки
Глава 3. МАРКШЕЙДЕРСКІ РОБОТИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАР’ЄРІВ
3.1. Загальна характеристика видів маркшейдерських робіт при будівництві, експлуатації і реконструкції кар’єрів
3.2. Маркшейдерські роботи при проведенні траншей
3.3. Маркшейдерські роботи по прокладанню трас транспортних шляхів
3.4. Маркшейдерські роботи при розробці родовищ транспортно-відвальними мостами
3.5. Детальна зйомка транспортно-відвального моста
3.6. Маршейдереьке супроводження підготовчих робіт і перенесення проектних даних в натуру
3.7. Планіровка майданчиків
3.8. Перенесення в натуру основ приміщень і споруд
3.9. Маркшейдерські роботи при проведенні, дренажних і водовідлнвннх виробок
3.10. Маркщейдерсько-теодезичні роботи при будівництві та формуванні породних відвалів
3.11.Маркшейдерське забезпечення і контроль стану та розвитку гірничих робіт
3.12. Облік і погашення об’ємів порід розкриву
3.13. Маркшейдерське забезпечення буровибухових
3.14. Маркшейдерське забезпечення рекультивації відпрацьованих земель
Контрольні запитання для самоперевірки
ГЛАВА 4. БОРТІВ КАР’ЄРІВ І ВІДВАЛІВ
4.1. Загальні відомості та основні поняття про стійкість бортів кар’єрів та відвалів
4.2. Оцінка факторів, які впливають на стійкість уступів бортів кар’єрів і відвалів
4.3. Деформації бортів кар’єрів і відвалів, їх види, умови і причини виникнення
4.4. Спостереження за деформаціями бортів кар’єрів і відвалів та порядок розрахунку параметрів стійкості уступів і бортів кар’єрів та відвалів
4.5. Забезпечення стійкості кар’єрних відкосів, протидеформаційні заходи
Контрольні питання для самоперевірки
ГЛАВА 5. МАРКШЕЙДЕРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДРАЖНИХ РОЗРОБОК РОЗСИПИЩ
5.1. Загальні відомості та основні поняття про дражні розробки та їх маркшейдерське забезпечення
5.2. Маркшсйдерська зйомка дражного розрізу
5.3. Вимірювання глибини черпання драги та визначення об’ємів дратування
Контрольні запитання для самоперевірки
ГЛАВА 6. МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ ПРИ ГІДРАВЛІЧНИХ, БУЛЬДОЗЕРНИХ, СКРЕПЕРНИХ
ЕКСКАВАТОРНИХ РОЗРОБКАХ РОЗСИПНИХ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
6.1. Загальні положення
6.2. Створення зйомочних мереж при розробці розсипиш
6.3. Маркщейдерське забезпечення гірничо-підготовчих робіт при гідравлічних геотехнологіях
6.4. Особливості маркшейдерських робіт при бульдозерно-скреперному і екскаваторному способах розробки розсипища
6.5. Зйомочні роботи при відкритому способі розробки розсипища
Контрольні запитання для самоперевірки
ГЛАВА 7. МАРКШЕЙДЕРСЬКО-ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ БУДИВНИЦТВІ НА КАР’ЄРАХ СПОРУД ТА
МОНТАЖІ ОБЛАДНАННЯ
7.1. Загальні відомості
7.2. Перевірка проектних креслень
7.3. Перенесення геометричних елементів проекта в натуру
7.4. Закріпленні вюей. Вимоги до точності розбивочних робіт
7.5. Основні аспекти виносу в натуру геометричних параметрів та контроль дотримання встановленого проектом співвідношення елементів споруд
7.6. Спостереження за деформаціями споруд
7.7. Виконавчі зйомки та облік обсягів основних будівельних робіт
Загальні відомості про маркшейдерсько-геодезичні вимірювання при монтажі машин і обладнання
Контрольні запитання для самоперевірки
ГЛАВА 8. МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН З ДНА МОРІВ І ОКЕАНІВ
8.1. Загальні положення
8.2. Окремі відомості про геоморфологію рельєфу дна океану
8.3. Особливості геодезичних робіт на морі і задачі, які стоять перед морською геодезіею
8.4. Маркшейдерські опорні морські мережі
8.5. Маркшейдерське забезпечення геологорозвідувальннх і гірничих робіт, які проводяться на дні морів і океанів
8.6. Проміри
8.7. Визначення об’ємів вилученої гірничої маси
8.8. Радіотехнічні методи вимірювань, які використовуються в морській геодезії
Контрольні запитання для самоперевірки
ГЛАВА 9. МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ ОБЛІК РУХУ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН
9.1. Класифікація запасів корисних копалин
9.2. Втрати і розубожіння корисної копалини
9.3. Визначення втрат і розубожіння
9.4. Маркшейдерський контроль видобутку корисної копалини
9.5. Облік стану і руху запасів
Контрольні запитання для самоперевірки
ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МАРКШЕЙДЕРІЇ
10.1. Мобільні засоби вимірювань для виконання маркшейдерських робіт
10.2. Основні показники глобальної системи місцевизначення
10.3. Принцип роботи GPS з використанням одночастотного прийомоіндикатора
10.4. Основи виконання маркшейдерських робіт супутниковими приладами
Контрольні запитання для самоперевірки
ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь