Креневич А. П. С у задачах і прикладах

004(075.8)
К79
Креневич А. П.
     С у задачах і прикладах : навч. посібник / А. П. Креневич, О. В. Обвінцев. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 212 с.

Призначено для практичною опанування процедурного програмування із застосуванням мови С. Охоплює основні розділи, що викладаються у межах курсів програмування в багатьох вищих навчальних закладах.
Систематизовано подано короткі теоретичні відомості, типові приклади розв’язання задач і задачі для самостійної роботи.
Для студентів молодших курсів університетів і викладачів, що проводять практичні заняття з програмування.

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. ЛІНІЙНІ ПРОГРАМИ
Розділ 2. РОЗГАЛУЖЕНІ ПРОГРАМИ
2.1. Основи алгебри висловлювань
2.2. Умови та мулеве присвоювання
2.3. Розгалуження
Розділ 3. ЦИКЛІЧНІ ПРОГРАМИ
З.1. Цикли з лічильником
3.2. Програмування рекурентних співвідношень
3.3. Цикли за умовою
Розділ 4. ПРОСТІ ТИПИ ДАНИХ
4.1. Цілі типи даних»
4.2. Дійсні типи даних
4.3. Символьний тип даних
4.4. Тип даних перерахування. Оператор вибору
Розділ 5. ПІДПРОГРАМИ
6.1. Масиви
6.3. Структури та об’єднання
6.4. Організація пошуку та вибору інформації
Розділ 7. ФАЙЛИ
7.1. Двійкові файли
7.2. Текстові файли
Розділ 8. СОРТУВАННЯ ТА ШВИДКИЙ ПОШУК
Розділ 9. МОДУЛЬНА СТРУКТУРА ПРОГРАМ
Розділ 10. РЕКУРСИВНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ
Розділ 11. ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Список літератури

Залишити відповідь