Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі

004(063)
К63
     Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (22 – 24 березня 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “КНУ”, кафедра комп’ютерних систем та мереж. – Кривий Ріг : Видав. центр ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 160 с.

Містить матеріали науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених з питань розробки, проектування, діагностики та моделювання комп’ютерних систем та мереж, розробки програмного та апаратного забезпечення; розглядаються проблеми створення та використання систем паралельних та розподілених обчислень, штучного інтелекту, а також питання захисту інформації.

ЗМІСТ
СЕКЦІЯ 1. ДІАГНОСТИКА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ ЗАСОБИ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ

СЕКЦІЯ 2. ВИСОКОПРОДУКТИВНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ, ПАРАЛЕЛЬНІ ТА РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ
КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНИ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА ОСНОВІ БАГАТОЯДЕРНИХ ПРОЦЕСОРІВ АМD
ВЕДУІЦИЕ КОМПЬЮТЕРНЬІЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ КОМПАНИИ ІВМ
ГИПЕРКОНВЕРГЕННАЯ АРХИТРК’ГУРА, АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ В ЦОД КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ СУЧАСНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІИНИХ СИСТЕМ
СИСТЕМА ХМАРНОГО ХОСТИНГУ ВІРТУАЛЬНИХ ВИДІЛЕНИХ СЕРВЕРІВ З ОПТИМІЗОВАНИМ ККД
ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕНДЕІНЦІЇ РОЗВИТКУ
КЛАСТЕРНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ WINDOWS SERVER

СЕКЦІЯ 3. ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТАМЕРЕЖ
ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ КСШ №41
МЕТЕОСТАНЦІЯ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ З АРХІТЕКТУРОЮ АVR
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖНОЇ АРХІТЕКТУРИ КОМЕРЦІЙНОЇ УСТАНОВИ
DUAL AXIS LIGHT (SOLAR) ТRACER USING ARDUINO UNO AND EBNERGY SAVING ALGORITHM
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ КОМПАНИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА «АЙТИ –ИНВЕСТ»
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДІАТРАНСЛЯЦІЇ НА БАЗІ ЛОКАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ШКОЛИ №86
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЯХ ЗВ’ЯЗКУ
КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО АЕРОІОНІЗАЦІЙНОГО РЕЖИМУ У РОБОЧОМУ ПРИМІЩЕННІ
ІФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С РАСШИРЕННЬМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
КОМПЮТЕРНА МЕРЕЖА С. ЗАПОРІЗЬКЕ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО INTERNET
ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
ПРОЕКТУВАННЯ КОМ’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ З АГРОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ НА БАЗІ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ
ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА ВІДДІЛУ ОСВІТИ ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ФАКУЛЬТЕТУ НА ОСНОВІ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ

СЕКЦІЯ 4. СИСТЕМНЕ ТА ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМУВАННЯ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ
ВДОСКОНАЛЕНА АРХІТЕКТУРА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОГО ІГРОВОГО ДОДАТКА
АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЛІНГ ОПЕРАЦІЙ ХОСТИНГОВИХ КОМПАНІЙ
ПРОГРАМНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕДАГУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ СЦЕНИ НА ОСНОВІ ОРЕNGL,
ПРОГРАМНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТРИВИМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ОРЕNGL
ЛОГІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАІЇ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ»

СЕКЦІЯ 5. КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ РОБОТИ ТА ПЕРЕВАГИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ БІОМЕТРИЧТІОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗА ШУМЛЕНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
РОЗРОБКА НЕЙРОМЕРЕЖЕВОІ N-НАПРАВЛЕНОІ ДИСКРЕТНОЇ АСОЦІАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ ІФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ С ТАТИЧНОЇ БІОМЕТРИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ІПРОХОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ТЕСТУВАННЯ
КЛАСТЕР НРС НА БАЗІ КАФЕДРИ КСМ ДЛЯ ЗАДАЧ DATA MINING
УСТАНОВКА СИСТЕМИ КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ В КВАРТИРАХ, ЗАМІСЬКИХ БУДИНКАХ І ОФІСАХ
ПОБУДОВА ПРОЕКТУ «РОЗУМНИЙ ДІМ»
ВИКОРИСТАННЯ ЗНАННЯ-ОРІЄРТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАННОСТИ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ
АНАЛІЗ ТА ГПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ РІЗНОЇ
ГП3ИР0ДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІНГВІСТИЧНОГОМОДЕЛЮВАННЯ

СЕКЦІЯ 6. ПРОМИСЛОВІ МЕРЖІ ТЕЛЕФОННА МЕРЕЖА ПАТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК»
СИТУАЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ РУДОПОДГОТОВКИ ТА ЗБАГАЧЕННЯ НА ОСНОВІ НЕПРЯМОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЕРВИННОЇ СИРОВИНИ
БЕЗДРОТОВА КОМПЮТЕРНА МЕРЕЖА ПАТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК»
КОРПОРАТИВНА КОМПЮТЕРНА МЕРЕЖА
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЛОКАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА ВІДДІЛУ АВТОМАТИЗАЦІЇПАТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК»
СИСТЕМА АДМІНІС ТРУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ НАОСНОВІ АCTIVEDIRECTORY2012

СЕКЦІЯ 7. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХСИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ
ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ WI-FI МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КРИПТОГРАФІЧНОМУ АНАЛІЗУ ТА КОДУВАННЮ ДАНИХ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
КОРПОРАТИВНИЙ МЕССЕНДЖЕР З ШИФРУВАННЯМ ТРАФІКУ МОДИФІКОВАНИМ БЛОЧНИМ МЕТОДОМ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЇ ХОR
ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СКРЬІТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
АУДИТ СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА БАЗІ КАФЕДРИ КСМ
КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ДВНЗ “КНУ”
СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД
НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ЛАБОРАТОРІЇ ЕDUNET ДВНЗ «КНУ»
СИСТЕМА АУТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ЗА КЛАВІАТУРНИМ ПОЧЕРКОМ
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ DЕС ТА RSA ДЛЯ КРИПТГОГРАФІЧНОГО ЗАКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Залишити відповідь