Автоматизовані системи керування конвеєрними установками

621.86
А22
     Автоматизовані системи керування конвеєрними установками : монографія / В. Й. Лобов, Л. І. Єфіменко, М. П. Тиханський, С. А. Рубан. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2015. – 450 с.

У монографії викладено основні принципи та способи автоматизації конвеєрних установок. Докладно розглянуті питання формування принципів управління конвеєром за їх експериментальними значеннями. Визначені закономірності виміру основних навантажень елементів конвеєрних установок та запропоновані для них системи управління. Особлива увага надана формуванню статичних і динамічних характеристик для запуску та гальмуванню електроприводів, енергетичним показникам асинхронних електроприводів при параметричному керуванні, забезпеченню експлуатаційної надійності та контролю технічного стану основних вузлів автоматизованого конвеєра.
     Книга розрахована на інженерно-технічних працівників промислових підприємств, проектах і науково-дослідних організацій і може бути використана студентами технічних ВНЗ при виконанні курсових і дипломонних проектів.
Е-mail: iasu_rnu@ukr.net

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ перший. Формування принципів управління конвеєром за їх екстремальними значеннями
1.1. Постановка завдання управління за критерієм металоємності
1.1.1. Особливості використання важких стрічкових конвеєрів із регульованим приводом
1.1.2. Аналіз навантажень, що діють на опорні конструкції конвеєра, методів проектування та оцінка металоємності конвеєрного ставу
1.1.3. Висновки до підрозділу 1.1.
1.2. Закономірності виміру основних навантажень, що впливають на параметри опорних конструкцій конвеєрів
1.2.1. Загальні відомості про характер основних навантажень на опорні конструкції конвеєра
1.2.2. Оцінка навантажень від потоку насипною вантажу
1.2.3. Визначення навантаження на ставі конвеєра від великих кусків вантажу
1.2.4. Визначення навантажень від дії тягового зусилля
1.2.5. Загальні відомості про коливання конвеєрною ставу
1.2.5.1. Коливання, викликані дією роликів, кусками вантажу стрічкою у сталому режимі
1.2.5.2. Коливання, викликані пусковими навантаженнями
1.2.6. Визначення сумарного розрахунковою навантаження на став конвеєра. Складання розрахункової схеми сил, прикладених до ставу
1.2.7. Висновки до підрозділу 1.2
1.3. Встановлення закономірностей формування металоємності та довговічності конвеєрного ставу залежно від навантажень
1.3.1. Оцінка впливу окремих навантажень на металоємність і довговічність ставу
1.3.2. Алгоритми формування законів управління тяговим зусиллям і швидкістю, що знижують навантаження на конструкції
1.3.2.1. Математичний опис елементів опорних конструкцій конвеєрною ставу
1.3.2.2. Алгоритми формування навантажень на опорні конструкції стрічкового конвеєра
1.3.2.3. Алгоритми формування законів управління
1.3.3. Формулювання узагальненою функціонала металоємності конвеєрною ставу
1.3.4. Експериментальні дослідження навантаження балок ставу за допомогою тензо- і вібродатчиків
1.3.5. Висновки до підрозділу 1.3.
1.4. Параметри системи управління, що забезпечують зниження мсталоємності та підвищення довговічності ставу конвеєра
1.4.1. Структура блоку системи регулювання швидкості транспортування
1.4.2. Структура блоку системи управління тяговим зусиллям конвеєра
1.4.3. Принципи формування структурної схеми та моделювання процесів динамічного навантаження ставу конвеєра на ЕОМ
1.4.4. Структурно-функціональна схема системи управління
1.4.5. Висновки до підрозділу 1.4
Висновки до першого розділу
Література до першого розділу
Розділ другий. Дослідження роботи асинхронних електроприводів конвеєрних установок
2.1. Параметричне управління асинхронних електроприводів
2.1.1. Загальні положення
2.1.2. Узагальнена схема параметричною управління асинхронним електродвигуном
2.1.3. Нові силові схеми параметричною керування асинхронними електродвигунами
2.1.4. Принципи параметричною управління асинхронними електродвигунами та методика дослідження
2.1.4.1. Керування пусковими режимами асинхронного електродвигуна
2.1.4.2. Векторно-імпульсний спосіб гальмування асинхронного електродвигуна
2.1.5. Математичний опис роботи резисторно-тиристорних модулів у схилі комутаторів
2.1.6. Універсальна модель для дослідження стрічкових конвеєрів з асинхронними електроприводами
2.1.7. Моделювання роботи обладнання конвеєрних установок
2.1.8 Висновки до підрозділу 2.1
2.1.9. Література до підрозділу 2.1
2.2. Статичні характеристики пускових і гальмівних режимів асинхронного електропривода при параметричному керуванні
2.2.1. Особливість роботи вентилів у комутаторах
2.2.2. Напруги та стуми асинхронного електроприводу при параметричному управлінні
2.2.3. Механічні характеристики асинхронного електродвигуна
2.2.4. Вибір способів гальмування асинхронного електродвигуна для використання в електроприводах конвеєрних установок
2.2.5. Висновки для підрозділу 2.2
2.2.6. Література до підрозділу 2.2
2.3. Динаміка пускових і гальмівних режимів асинхронного електроприводу при параметричному управлінні
2.3.1.1. Час пуску і гальмування електроприводу
2.З.1 .2. Аналіз перехідних процесів асинхронного електроприводу при пуску та гальмуванні
2.3.2. Пульсації електромагнітною моменту
2.4.1. Пристрої для запуску асинхронних електроприводів із параметричним управлінням
2.4.2. Схеми керування для реалізації вектори-імпульсною способу динамічного гальмування асинхронного електродвигуна
2.4.3. Деякі результати експериментальних досліджень асинхронного електропривода із параметричним керуванням
2.4.4. Методика розрахунку теплових режимів силових елементів резисторно-тиристорних модулів
2.4.5. Висновки до підрозділу 2.4 .
2.4.6. Література до підрозділу 2.4
Висновки до другого розділу
Розділ третій. Забезпечення експлуатаційної надійності і контроль технічного стану основних вузлів автоматизованого конвеєра
3.1. Постановка завдання управління по технічному стану основних вузлів автоматизованого конвеєра
3.1.1. Аналіз методів і систем діагностики й прогнозування технічного стану стрічкових конвеєрів
3.1.2. Аналіз систем автоматичного керування стрічковим
конвеєром
3.1.3. Висновки до підрозділу 3.1
3.2. Встановлення закономірності між діагностичними параметрами, технічним станом основного устаткування стрічкового конвеєра
3.2.1. Принципи побудови моделей технічною стану конвеєрної установки та її окремих вузлів
3.2.2. Діагностичні ознаки й моделі технічною стану приводного двигуна
3.2.3. Діагностичні ознаки й моделі технічного стану трансмісії і барабанів
3.2.4. Діагностичні ознаки технічного стану роликів
3.2.5. діагностичні ознаки й моделі технічного стану конвеєрної стрічки
3.2.6. Висновки до підрозділу 3.2
3.3. Принципи прогнозування залишкового й міжремонтного ресурсу за узагальненим показником технічного стану устаткування
3.3.1. Визначення працездатності елементів конвеєра
3.3.1.1. Визначення працездатності кошерної стрічки
3.3.1.2. Визначення працездатності редуктора
4.3.1.3. Визначення працездатності двигуна
3.3.1.4. Визначення працездатності роликів
3.3.2. Визначення узагальненого показника технічного стану обладнання конвеєрної установки
3.3.3.Принципи прогнозування технічного стану, залишкового й міжремонтного ресурсу устаткування конвеєрної установки
3.3.4. Визначення ймовірностей відмови, попереджувального відновлення і середнього ресурсу елементів конвеєра
3.3.5. Модель надійності стрічкового конвеєра
3.3.6. Висновки до підрозділу 3.3.
3.4. Принципи керування стрічковими конвеєром за технічним станом
3.4.1. Принципи керування стрічковими конвеєром за технічним станом його елементів
3.4.2. Структурна схема системи автоматичного керування стрічковим конвеєром за технічним станом його елементів
3.4.3.Блоки визначення технічного стану основних елементів конвеєра
3.4.3.1. Структура блоку визначення стану конвеєрної стрічки
3.4.3.2. Підсистема діагностики і протезування технічного стану обладнання
3.4.4. Висновки до підрозділу 3.4
Висновки до третього розділу
Література до третього розділу
Загальні висновки

Залишити відповідь