Лобов В. Й. Моделювання віртуальних пристроїв автоматики та комп’ютерізованих систем керування технологічними процесами

004(075.8)
Л68
Лобов В. Й.
     Моделювання віртуальних пристроїв автоматики та комп’ютерізованих систем керування технологічними процесами : навч. посіб. / В. Й. Лобов, К. В. Лобова. – Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2016. – 359 с.

Навчальний посібник дає змогу ознайомитися з прикладами по розробці віртуальних пристроїв автоматики та систем автоматичного керування різними технологічними процесами в програмному середовищі LabVIEW. Він містить: короткі теоретичні відомості, приклади схем, розрахунки, необхідні для роботи приладу, послідовність виконання дій при побудові віртуального приладу, розроблені програми з використанням пакету LabVIEW, опис роботи та результати моделювання приладів.
     Посібник розрахований на студентів та аспірантів технічних і електротехнічних ВНЗ та може бути використаний викладачами, інженерне-технічними працівниками промислових підприємств, проектних і науково-дослідних організацій.
Е-mail: iasu knu@ukr.net

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
Розділ перший Приклади розроблення віртуальних пристроїв автоматики
1.1. Розроблення віртуального приладу керування ялинковою гірляндою
     а). Вступ
     б). Аналіз існуючих схем керування гірляндою
     в). Визначення недоліків існуючих пристроїв
     г). Технічні вимоги до пристрою, що розробляється
     д). Розрахунки, необхідні для роботи приладу керування
     е). Розроблення програми з використанням графічною
     є). Послідовність виконання вводних дій
     ж). Опис роботи приладу керування ялинковою гірляндою
1.2. Побудова віртуального приладу генератора тактової частоти
     а). Розрахунок необхідних даних для роботи генератора тактової частоти
     6). Розроблення програми з використанням пакета LabVIEW
     в). Опис роботи генератора тактової частоти
1.3. Розроблення та моделювання віртуального приладу для обліку гарячої води
     а). Аналіз існуючих пристроїв
     б). Визначення недоліків існуючих пристроїв
     в). Технічні вимоги до пристрою, що розроблюється
     г). Розрахунки, необхідні для роботи пристрою
     д). Розроблення програми з використанням пакету LabVIEW
     е). Опис роботи програми
1.4. Проектування віртуального RS-тигера на логічних елементах «І-НІ»
     а). Загальні поняття
     б). Технічні вимоги на проектування віртуального RS – тригера
     в). Розроблення віртуального RS -тригера.
1.5. Розроблення та дослідження роботи віртуального мультиплексора на 4 входи
     а). Теоретичні відомості
     б). Розроблення програмного забезпечення мультиплексора
     в). Результати моделювання
1.6. Розроблення віртуального пристрою для вимірювання активної потужності
     а). Загальні поняття
     6). Аналіз існуючих пристроїв
     в). Визначення недоліків існуючих пристроїв
     г). Технічні вимоги до пристрою. що розробляється
     д). Розроблена програма з використанням пакета LabVIEW
     е). Опис програмиBlockDiagramпристрою
     є). Долідження потужності мережі при різній формінапруги живлення
1.7. Вправи та завдання для індивідуального виконання
     а). Вправа № 1
     б). Вправа № 2
     в). Вправа № 3
Розділ другий. Приклади розроблення віртуальнихзованих систем керування технологічними процесами
2.1. Віртуальний прилад контролю та виміру вологості
     а). Аналіз існуючих приладів
     6). Визначення недоліків існуючих пристроїв
     в). Розроблення програми віртуального приладу
     г). Опис роботи віртуального приладу
     д). Опис роботи програми віртуального пристрою
2.2. Віртуальний прилад для дослідження роботи пульта керування десятьма об’єктами
     а). Розрахунки, необхідні для побудови віртуального пристрою
     б). Розроблення програми для дослідження роботи елементів схеми
     в). Створення моделі
     г). Побудова ВІосkDiagram
     д). Опис принципу роботи віртуального прострою керуванні десятьма об’єктами
2.3. Віртуальний прилад для моделювання системи керування завантаженням шихти в бункері
     а). Загальні поняття
     6). Аналіз існуючих систем
     в). Мета роботи
     г). Розрахунки, що необхідні для роботи віртуального пристрою
     д). Опис роботи програми
     е). Результати моделювання
2.4. Розроблення віртуальної системи для контролю та регулювання рівня рідини в ємностіа)
     а)Загальні поняття про вимірювачі рівня рідини
     6). Мета роботи
     в). Розроблення програмного забезпечення та резуль моделювання
2.5. Розроблення та дослідження роботи віртуальної системи управління багатоповерховим ліфтом
     а). Технічні вимоги для розроблення системи
     б). Мета роботи
     в). Розроблення структурної схеми керування ліфтом
     г). Розроблення програми з використанням пакету LabVIEW
     д). Результати моделювання
2.6.Проектування та моделювання роботи віртуальногопристрою водонагрівача – бойлера
     а). Загальні поняття
     6). Мета роботи
     в). Структурна схема керування бойлером
     г). Розроблення програми з використанням пакету
     ж). Опис роботи пристрою
     д). Результати моделювання
2.7. Розроблення віртуального пристрою для дослідження автоматизованої системи обліку гарячої води
     а). Вступ
     6). Аналіз існуючих пристроїв або систем
     в). Визначення недоліків лічильника води
     г). Технічні вимоги на розробку лічильника води
     д). Мета роботи
     е). Розрахунки, необхідні для розроблення віртуального пристрою автоматизованої системи обліку
     є). Розроблення програмного забезпечення системи
     ж). Опис роботи пристрою
2.8. Розроблення віртуального ппристрою для дослідження автоматизованої системи керування праскою
     а). Принцип роботи електричної праски
     б). Теоретичні відомості, що необхідні для побудови віртуального пристрою
     в). Мета роботи
     г). Технічні вимоги
     д). Розробка програмного забезпечення пристрою
     е). Результати моделювання віртуального пристрою для дослідження автоматизованої системи керуванняпраскою
2.9. Розроблення віртуального пристрою для дослідження роботи датчика при вимірюванні вологи повітря
     а). Теоретичні відомості
     б). Технічні вимоги до системи, що розробляється
     в). Мета роботи
     г). Розроблення ПЗ віртуального пристрою длядослідження роботи датчика при вимірюванні вологи повітря
     д). Результати моделювання й опис роботи
2.10. Розроблення системи охоронної сигналізації для гар з використанням програмного пакета LabVIEW
     а). Загальні поняття
     6). Аналіз існуючих охоронних систем
     в). Визначення недоліків існуючих пристроїв
     г). Технічні вимоги до пристрою, що розробляється
     д). Схематичне зображення об’єкту та вибір елементівохоронної системи гаража
     е). Розроблена програма з використанням пакета LabVIEW
     є). Опис роботи системи охоронної сигналізації
2.11. Розроблення та дослідження системи керування пральною машиною на віртуальній моделі
     а). Аналіз існуючих пристроів
     6). Класифікація пральних машин
     в). Технічні характеристики та вимоги до віртуального пристрою, що розробляється
     г). Опис побудови віртуального пристрою
     д). Моделювання основних режимів роботи системи
2.12. Віртуальний прилад для дослідження роботи електричного чайника
     а). Загальні поняття
     6). Аналіз існуючих пристрою
     в). Автоматика, що використовується в чайниках
     г). Розроблена програма з використанням пакета LabVIEW
2.13. Віртуальний прилад для дослідження для обліку електроенергії
     а). Загальні поняття
     б). Засоби для моніторингу енергоспоживання в реальному часі.
     в). Моніторинг електроенергії на LabVIEW
     г). Інтерфейс програми
2.14. Віртуальний прилад для дослідження системи автоматичного керування привода прокатного стану.
     а). Вступ
     6). Мета та завдання роботи
     в). Опис сучасної системи та існуючих рішень, їх недолнків
     г). Розрахунок параметрів системи
     д). Основні вимоги до електропривода
     е). Розроблення функціонально-структурної схеми привода прокатного стану
     є). Розроблення алгоритму функціонування системи
     ж). Розроблення принципової схеми системи
     з). Розроблення моделі в середовищі LabVIEW
     і). Моделювання режимів роботи моделі
2.15. Розроблення приладу автоматичного діагностуваннядимососа і керування продуктивністю агломашини
     а). Технологія агломераційного процесу
     6). Аналіз відомих пристроїв і систем керування тавідповідні їхні недоліки
     в). Регулювання режиму роботи димососів
     г). Регулювання зміною тискової характеристики
     д). Технічні вимоги до розроблення пристроїв
     е). Розрахунки
     є). Розроблення програмного забезпечення длямоделювання пристрою
     ж). Моделювання та їх результати
2.16. Облік і розподіл температури нагрівання котунів узонах їх нагрівання та охолодження на конвеєріопалювальної печі
     а). Вступ
     6). Опис процесу агломерації та його недоліки
     в). Опис існуючих рішень та їх недоліки
     г). Технічні вимоги до системи
     д). Розроблення функціональної схеми системи
     е). Розроблення алгоритму роботи системи,
     є). Розроблення принципової схеми системи.
     ж). Розроблення моделі системи в середовищіLАВVIEW
     3). Результати моделювання
2.17. Дослідження системи автоматичного керуванняосвітленням робітничого цеху
     а). Вступ
     6). Опис сучасної системи та її недоліки
     в). Опис існуючих рішень та їх недоліки
     г). Технічні вимоги до системи
     д). Розроблення функціональної схеми системи
     с). Розроблення алгоритма роботи системи 3
     є). Розроблення принципової схеми системи
     ж). Розрахунок параметрів системи
     з). Розроблення моделі системи в середовищіLАВVIEW
     і). Моделювання режимів роботи системи
2.18. Моделювання роботи автоматизованої системизавантаження та зупинки скіповогопідйомника домен печі
     а). Вступ
     6). Мета роботи
     в). Опис сучасної системи та існуючих рішень, їхнедоліки
     г). Розрахунок параметрів системи
     д). Вимоги до електропривода
     е). Розроблення функціональної схеми системи
     є). Розроблення алгоритма роботи системи
     ж). Розроблення принципової схеми системи
     з). Розроблення моделі системи в середовищі LАВVIEW
     і). Моделювання режимів роботи системи
2.19. Теми завдань до другої частини методичного посібника та умови їх оформлення
     а). Теми до розроблення в середовищі програмування LАВVIEWі дослідження працездатності віртуальних пристроїв або системи керування
     б). Оформлення пояснювальної записки розрахунковографічиої роботи (РГР)
Висновки
ЛІТЕРАТУРА

Залишити відповідь