Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення

620.9
Б63
     Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення : практ. посіб. / [під заг. ред. В. Ю. Тормосова]. – Київ : [ТОВ “Поліграф плюс”], 2015. – 207 с.

У практичному посібнику, який підготовлено провідними спеціалістами Інституту місцевого розвитку, висвітлено унікальний досвід, набутий авторами під час упровадження одного з найуспішніших біоенергетичних проектів на теренах України – Проекту Агентства США з міжнародною розвитку (USAID) «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород». У восьми розділах посібника детально розкриваються технічні, правові, організаційні, екологічні, фінансово-економічні та соціальні аспекти заміщення невідновлюваних енергоносіїв біопаливом у комунальній теплоенергетиці. При цьому використання біомаси для потреб централізованого теплопостачання розглядається як комплексне завдання, що потребує системного вирішення та сучасних підходів. Зокрема описані: інноваційні технічні рішення з перебудови наявної газової котельні на високоефективну комбіновану мультипаливну котельню для надійного та якісного теплозабезпечення житлового мікрорайону; створення ресурснологістичної інфраструктури проектів із використанням біопалива у системах централізованого теплопостачання; визначення вартості місцевої біомаси та реальних джерел фінансування біоенергетичних проектів; методи залучення до участі в них місцевих громад для перемоги над газовою залежністю як українських міст, такі країни в цілому.
     Посібник призначено для представників державних та місцевих органів влади, комунальних підприємств теплопостачання, агровиробників, приватних інвесторів, донорів та широкого загалу.

ЗМІСТ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
1 ОСОБЛИВОСИТІ ПРОЕКТІВ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇЗ БІОМАСИ
1.1 Технічніобмеження
1.1.1 Обмеження при відведенні земельної ділянки для будівництва
1.1.2 Обмеження щодо розмірів санітарне-захисних зон
1.1.3 Технічні обмеження при виборі біопалива
1.1.4 Обмеження на етапах підготовки до проектування, розроблення проектів котелень на біопаливі, їхнього будівництва та здачі в експлуатацію
1.2 Фінансові обмеження
1.3 Екологічні обмеження
1.4 Соціальніобмеження
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 1
2 АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ БІОМАСИ В УКРАЇНІ
2. 1 Сучасний стан і перспективи розвитку біоенергетики в Україні
2.1.1 Природний газ
2.1.2 Нафта та нафтопродукти
2.1.З Вугілля
2.1.4 Відновлювані джерела енергії
2.2 Енергетична політика України в секторі біоенергетики
2.3 Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні
2.4 Характеристика біомаси як палива: переваги та недоліки
2.4.1 Особливості енергетичного використання біомаси
2.4.2 Паливні характеристики біомаси
2.4.3 Аналіз переваг та недоліків біомаси як палива
2.5 Підходи до використання біомаси на основі конкретних проектів
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 2
3 ЗАМІЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ БІОМАСОЮ В КОМУНАЛЬНІЙ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ
3. 1 Методологія оцінювання енергетичного потенціалу біомаси для регіону (Миргородського району Полтавської області)
3.1.1 Відходи сільського господарства
3.1.2 деревна біомаса.
3.1.3 Енергетичні культури
3.1.4 Оцінювання енергетичного потенціалу біомаси Миргородського району Полтавської області
3.2 Маркетинговий аналіз проекту
3.2.1 Методи маркетингових досліджень сировинного потенціалу та пошук потенційних постачальників соломи
3.2.2 Істотні умови договорів на постачання соломи
3.3 Механізм розрахунку вартості різних видів біомаси
3.3.1 Загальна методика розрахунку вартості біопалива
3.3.2 Визначення вартості тюкованої соломи
3.3.3 Розрахунок вартості деревної тріски.
3.3.4 Визначення вартості паливних гранул
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 3
4 ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОТЕЛЕНЬ
4.1 Основи технічних рішень із будівництва та реконструкції котелень на біомасі
4.1.1 Котельні на біомасі
4.1.2 ТЕЦ на біомасі
4.1.3 Схеми виробництва теплової та електричної енергії
4.2 Вибір котлів для спалювання біомаси
4.3 Експлуатація котелень на біомасі
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 4
5 СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ПРОЕКТІВ І3 БІОМАСИ
5.1 Заготівля сільськогосподарської біомаси та виробництво біопалива у вигляді тюків
5.2 Транспортування та зберігання біопалива із сільськогосподарської біомаси
5.3 Заготівля та логістика лісової біомаси та біопалив із деревини
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 5
6 ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЕКТІВ
6.1 Фінансово-економічні показники оцінки привабливості біоенергетичного проекту
6.2 Аналіз та управління ризиками
6.3 Включення проектів із біомаси до інвестиційних програм підприємств
6.4 ТЕО з погляду законодавства про ДПП
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 6
7 ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ І3 ВИКОРИСТАННЯМ БІОМАСИ
7.1 Оцінка спроможності підприємств до самофінансування проектів із використанням біомаси
7.2 Залучення коштів міжнародних фінансових організацій
7.3 Форми співпраці з приватними інвесторами – ДПП
7.4 Інші джерела фінансування
7.4.1 Державна цільова економічна програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки
7.4.2 Державний фонд регіонального розвитку
7.4.3 Всеукраїнський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню.
7.4.4 Державна підтримка заходів із енергозбереження через механізм здешевлення кредитів
7.4.5 Державний механізм стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання
7.4.6 Державний механізм стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів
Список використаних та рекомендованих джерел до розділу 7
8 ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОЕКТУ
8.1 Підвищення ролі громадськоїучасті в прийнятті рішень із упровадження біоенергетичних проектів
8.2 Дослідження громадськоїдумки щодо використання біомаси в комунальній теплоенергетиці
8.2.1 Основні методи збору інформації при вивченні Громадської думки.
8.2.2 Вивчення Громадської думки у Проекті USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород»
8.3 Інформування населення та формування громадськоїдумки з ключових аспектів упровадження проектів із використанням біомаси
8.3.1 Загальні підходи до інформування громадськості щодо біоенергетичнихпроектів
8.3.2 Інформаційно-роз’яснювальна робота у Проекті USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород».
8.4 Урахування громадськоїдумки під час прийняття рішень у сфері енергетичного розетку міст (організація та проведення громадських обговорень)
8.4.1 Вимоги щодо врахування громадської думки у сфері містобудівної діяльності.
8.4.2 Організація та проведення громадських обговорень із питань захисту навколишнього середовища.
8.4.3 Особливості залучення громадськості до прийняття рішень щодо біоенергетичних проектів
8.4.4 Особливості громадського обговорення в процесі оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) і підготовки висновків державної екологічної експертизи
8.5 Кращі практики: поширення досвіду успішної реалізації біопаливних проектів
8.5.1 Іноземний досвід
8.5.2 Вітчизняний досвід.
ДОДАТКИ
Додаток А Рисунок А.1 – Потенціал деревної біомаси в Україні
          Рисунок А.2 – Потенціал сільськогосподарських відходів в Україні
          Рисунок А.3 – Загальний потенціал енергетичних культур в Україні
          Рисунок А.4 – Концептуальний варіант реконструкції котельні
Додаток Б Розрахунок вартості тюкованоі соломи
Додаток В Розрахунок вартості деревної тріски
Додаток Г Визначення вартості паливних гранул
Додаток Д Таблиця Д.1 – Характеристики прес-підбирачів прямокутних тюків
          Таблиця Д.2 – Основні показники якості гранул відповіднодо стандарту ENplus
Додаток Е Приклад розрахунку основних фінансово економічних показників проекту із виробництва теплової енергії з біомаси
ПІСЛЯМОВА

Залишити відповідь